CORPORATE COMMUNICATION UNIT

This image for Image Layouts addon


UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya melahirkan graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

KOORDINATOR

Cik Fatin Aqilah binti Abdul Razak
Koordinator
Unit Komunikasi Korporat
UiTM Cawangan Pahang
E-mel 1: Korporat Jengka
Phone  : 09-460 2632

INFORMATION

Kami warga Unit Perhubungan Korporat beriltizam dan berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan berkesan mengikut piagam yang ditetapkan seperti berikut:
 • Memberikan layanan yang mesra, cekap dan reponsif kepada pelanggan yang berurusan.
 • Memastikan dan menentukan supaya semua aduan pelanggan UiTM diberi:
  • Penyelarasan dalam tempoh dua (2) hari bekerja.
  • Maklum balas disediakan dalam tempoh 10 hari bekerja.
 • Memastikan kualiti yang disediakan pada tahap purata ‘Amat Baik’.
 1. Menyampaikan perkhidmatan komunikasi utama dan sokongan yang cekap untuk memenuhi kepuasan pelanggan
 2. Memastikan reputasi imej dan identiti universiti mematuhi dasar dan garis panduan korporat UiTM
 3. Mewujudkan hubungan baik dengan pihak berkepentingan melalui perkongsian strategik
 4. Mempromosikan maklumat universiti melalui platform rasmi UiTM
 1. Memberikan layanan yang mesra, cekap dan reponsif kepada pelanggan yang berurusan.
 2. Memastikan dan menentukan supaya semua aduan pelanggan UiTM diberi: - Penyelarasan dalam tempoh dua (2) hari bekerja. - Maklum balas disediakan dalam tempoh 10 hari bekerja.
 3. Memastikan kualiti yang disediakan pada tahap purata ‘Amat Baik’.

Essential

No. Perkara Format Muatturun
1. Garis Panduan Format Penulisan Rasmi PDF Download
2. Surat Penyelarasan Penyeragaman Hebahan Poster Promosi Email Rasmi PDF Download
3. Garis Panduan ebanner/ebunting/eposter di dalam laman web PDF Download
4. Garis Panduan Rekabentuk Banner/Bunting/Poster Sekitar UiTM Pahang PDF Download
5. Lokasi Checkpoint permasangan banner/bunting/poster Sekitar UiTM Pahang  PDF Download
6. Garis Panduan & Tatacara urusan penerbitan ke media arus utama  PDF Download
7. Koleksi Penyediaan Teks Ucapan Rektor   PDF Download
8. Proses Penghantaran Teks Ucapan Rektor   PDF Download
9. Panduan Penyediaan Teks Ucapan Rektor   PDF Download
10. Tatacara permohonan surat jemputan (penceramah orang luar) PDF Download
11. Proses permohonan sumbangan/tajaan luar (Program Fakulti/pensyarah) PDF Download
12. Proses permohonan sumbangan/tajaan luar (pelajar) PDF Download
13. Panduan Format Penulisan Surat Rasmi PDF Download
14. Lagu Rasmi UiTM Video Download
15. Lagu Rasmi Negeri Pahang Video Download
16. Logo UiTM  Image Download
17. Logo Penarafan Image Download
18. Logo GRU25 Image Download
19. Logo Tagline Image Download
20. Logo UiTM Dihatiku Image Download
21. Logo UiTM Pahang Image Download
22. Garis Panduan UiTM Brand  PDF Download
23. Slide Master  PDF Download
24. Video Korporat UiTM Video Download