Programme Offered

BA002/BA003 - Pra Perdagangan
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : BA002/BA003
AS002/AS003 - Pra Diploma Sains (Aliran STEM C & Sastera).
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut AS002/AS003
AS007/AS008: Pra Diploma Sains.
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : AS007/AS008
AT001/AT002 - Pra Diploma Agroteknologi
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : AT001/AT002
AS117 - Diploma in Wood Industry
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : AS117
AS120 - Diploma in Science
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : AS120
AM110 - Diploma In Public Administration
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : AM110
Lokasi Program : Raub
CS111 - Diploma In Statistics
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : CS111
Lokasi Program : Raub
BA118/BA132 - Diploma in Office Management and Technology
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : BA118/BA132
BA111 - Diploma In Business Studies
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : BA111
Lokasi Program : Raub
AC110-Diploma in Accountancy
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : AC110
AT110 - Diploma In Planting Industry Management
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : AT110
BA119 - Diploma in Banking Studies
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : BA119
Lokasi Program : Raub
CS110 - Diploma In Computer Science
Untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : CS110
Lokasi Program : Raub


CE110/CEEC110 - Diploma in Civil Engineering
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : CE110/CEEC110
SR 113 - Diploma In Sports Studies
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : SR113
AS201 - Bachelor of Science (Hons.) Biology
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : AS201
AS203 - Bachelor of Science (Hons.) Physics
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : AS203
AS222 - Bachelor of Science (Hons.) Chemistry with Management
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : AS222
AS255 - Bachelor of Science (Hons.) Biodiversity Management
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : AS255
AS247 - Bachelor of Science (Hons.) Furniture Technology
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : AS247
AT240 : B.Sc. (Hons) In Plantation Technology And Management
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : AT220
BA232/BA262 - Bachelor in Business Technology Management (Honours)
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : BA232/BA262
SR 243 - Bachelor of Sports Science (Hons.)
untuk maklumat lanjut, sila klik berikut : SR243