THE BLUE RIBBON

Image
Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia (MySihat) memperkenalkan Kempen Blue Ribbon yang akan memberi pengiktirafan dan penghormatan kepada individu dan organisasi yang telah memberi sumbangan penting dalam usaha untuk melindungi orang awam daripada bahaya asap rokok melalui usaha advokasi ke arah mewujudkan 100% kawasan bebas asap rokok. Ianya selari dengan Perjanjian Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) Artikel 8 yang bertajuk ‘Perlindungan Daripada Pendedahan Kepada Asap Tembakau’.
Latar Belakang The Blue Ribbon Campaign
  • Kempen Blue Ribbon telah diperkenalkan oleh WHO di Rantau Pasifik kepada kementerian-kementerian kesihatan sebagai inisiatif menyokong Artikel 8, WHO FCTC yang bertajuk ‘Perlindungan Dari Pendedahan Kepada Asap Tembakau’.
  • Kempen Blue Ribbon pertama kali digunakan di Kanada untuk Sekolah Bebas Asap Rokok dan kemudian diikuti oleh Negara Jepun. Kini, ia menjadi symbol kepada WHO Western Pacific Region di rantau ini yang melambangkan udara bersih dan segar dari ancaman asap tembakau
  • Di Malaysia, pengiktirafan ini akan dianugerahkan oleh Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia (MySihat), badan berkanun di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dan kriteria pemilihan akan dilakukan oleh konsultansi daripada WHO.
  • Kempen ini telah dilancarkan secara rasmi di The 15th World Conference on Tobacco or Health by WHO Western Pacific Region pada 20 hingga 24 Mac 2012 di Singapura bertujuan untuk mengiktiraf dan menghargai sumbangan individu, kumpulan, organisasi, agensi kerajaan terhadap pelaksanaan WHO FCTC ke arah persekitaran bebas asap rokok.

ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN

AKTIVITI THE BLUE RIBBON 2020

AKTIVITI THE BLUE RIBBON 2019

AKTIVITI THE BLUE RIBBON 2018

KERATAN AKHBAR THE BLUE RIBBON