BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI

This image for Image Layouts addon


BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI

Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti merupakan antara bahagian terpenting di UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub. Bahagian ini bertanggungjawab dalam menguruskan segala hal ehwal berkaitan pembangunan dan pengurusan fasiliti. Bahagian ini memainkan peranan penting bagi memberikan persekitaran yang selamat, selesa dan kondusif untuk pelajar dan semua warga kampus. Ia telah memulakan operasinya pada 15 November 2015 iaitu pada tarikh pembukaan Kampus UiTM Raub.

Bahagian Fasiliti

  Mohammad Khairuddin Amran
Jurutera 
UiTM Cawangan Pahang
Kampus Raub
Email : khairuddin986@uitm.edu.my
Phone No : 09-351 5216
Fax No : 09-355 0776
Mempertingkatkan pengurusan fasiliti serta memoptimumkan penggunaan aset secara professional melalui kaedah dan teknologi terbaik untuk menyediakan prasarana pendidikan,pembelajaran dan penyelidikan yang kondusif serta dinamik kepada Universiti
Menjadi sebuah organisasi pengurusan fasiliti bumiputra profesional sejajar dengan visi universiti
  • Mewujudkan pengurusan aset yang cekap dan berkesan melalui sistem pengurusan yang mudah dan pantas serta perkhidmatan berfokus kepada pelanggan melalui penerapan nilai-nilai murni dan amalan pengurusan yang cekap dan tersusun
  • Memberikan perkhidmatan penyelenggaraan dan pembaikan yang cekap, cepat dan berkualiti dengan memberikan perkhidmatan yang mesra kepada pelanggan terhadap laporan kerosakan, serta merangka dan mengenalpasti punca berlakunya kerosakan demi mencapai matlamat kearah kerosakan sifar
  • Menjadi sebuah organisasi yang mempunyai pengurusan yang mantap dengan menyediakan kakitangan yang baik dari segi nilai dan etika mahupun kemahiran yang luas bagi menjadikan UiTM Pahang setanding dengan mana-mana Universiti dari segi kemudahan pendidikan serta infrastruktur untuk pendidikan bumiputera

DIREKTORI

No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Mohammad Khairuddin Amran
E-mel: khairuddin986@uitm.edu.my
Jurutera 09 - 351 5515
2. Mohamad Faizal Mat Ali
E-mel: mohamadfaizal@uitm.edu.my
Penolong Jurutera 09 - 351 5516
3. Mohd Jifri Aman
E-mel: jifri52@uitm.edu.my
Penjaga Jentera Elektrik 09 - 351 5536
4. Mohd Hafiz Mohd Ideris
E-mel: mhafizmideris@uitm.edu.my
Pembantu Kemahiran 09 - 351 5530
5. Mohamad Supian Mahudin
E-mel: msupian@uitm.edu.my
Pekerja Awam 09 - 351 5534