PEJABAT BENDAHARI

This image for Image Layouts addon


PEJABAT BENDAHARI

Pejabat Bendahari bertanggungjawab dalam menguruskan segala hal melibatkan Pengurusan Kewangan Kampus UiTM Raub. Pada tanggal 15 November 2015, Pejabat Bendahari telah mula beroperasi sepenuhnya di UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub dan ditempatkan Aras 1, Bangunan Pentadbiran Dato’ Bahaman diketuai oleh Penolong Bendahari Kanan.
 

 

Suzana Binti Adanan
Penolong Bendahari 
UiTM Cawangan Pahang
Kampus Raub
E-mail : suzana975@uitm.edu.my
Phone No : 09-351 5231
Fax No : 09-355 0940

Menjadikan UiTM sebuah universiti yang unggul berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme Bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.
Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran Bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan sera penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan eika keprofesionalan.
1. menguruskan belanjawan Universiti seperti berikut :-
  • Menyediakan aggaran belanjawan mengurus tahunan UiTM Kampus Negeri/      Cawangan yang lengkap mengikut jadual dan tarikh ditetapkan oleh Pejabat Bendahari Kampus Induk.
  • Menyediakan agihan pruntukan tahunan mengikut jadual dan tarikh yang ditetapkan oleh Pejabat Bendahari UiTM Kampus Induk.

2. Mengeluarkan 90% Pesanan Tempatan untuk permohonan perolehan melalui :
  • Tender/ Sebut Harga Rasmi/ Rundingan terus dalam tempoh lima hari bekerja dari tarikh kelulusan perolehan dalam FAIS.
  • Pembelian Terus/ Kontrak Pusat dalam tempoh lima hari bekerja dari tarikh kelulusan permohonan belian diluluskan dalam FAIS.


3. Menjelaskan 80% pembayaran dalam tempoh tujuh hari dari tarikh terima dokumen lengkap.


4. Menyampaikan e-tiket kapal terbang melalui emel selewat - lewatnya satu hari sebelum tarikh penerbangan bagi tempahan yang diterima tidak lewat dari tujuh hari bekerja sebelum tarikh penerbangan.


5. Mengeluarkan barang stor dalam tempoh tiga hari  bekerja dari tarikh terima dokumen lengkap.


6. Mengangkut barang lupus yang telah diluluskan secara kaedah musnah dan jualan sisa dalam tempoh tujuh hari bekerja dari tarikh pengesahan pengangkutan oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ)


7. Mengemukakan penyata kewangan yang muktamad bagi tahun berakhir 31 Disember setiap tahun kepada Pengarah Jabatan Audit Negara, Cawangan Negeri sebelum atau pada 30 April tahun berikunya.


Direktori

No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Suzana Binti Adanan
E-mel: suzana975@uitm.edu.my
Penolong Bendahari 09 - 351 5231
2. Norlaili Binti Ariffin
E-mel: norlailiariffin@uitm.edu.my
Penolong Akauntan Kanan 09 - 351 5233
3. Danial bin Baharuddin
E-mel: danialb@uitm.edu.my
Penolong Akauntan 09 - 351 5234
4. Norismarulzaman bin Ismail
E-mel: norismarulzaman@uitm.edu.my
Penolong Akauntan 09 - 351 5235
5. Normazatulaida binti Ramli
E-mel: normazatul@uitm.edu.my
Penolong Akauntan 09 - 351 5230
6. Nor Azrina binti Kasban
E-mel: noraz904@uitm.edu.my
Penolong Akauntan 09 - 351 5236
7. Noor Fazlin Binti Hj. Abdul Samad
E-mel: fazlin672@uitm.edu.my
Pembantu Tadbir Kewangan Kanan 09 - 351 5294
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran