STUDENT AFFAIRS

This image for Image Layouts addon


BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

Bahagian Hal Ehwal Pelajar, UiTM Pahang merupakan bahagian yang dipertanggungjawabkan menyediakan kemudahan seperti penginapan, sukan dan membantu kebajikan pelajar. Dalam masa yang sama ianya perlu berfungsi dalam membangunkan potensi diri pelajar supaya menjadi insan yang sepadu dengan unsur-unsur rohani, jasmani, emosi dan intelek seperti digaris oleh Falsafah Pendidikan Negara. Bahagian ini terdiri daripada :
 • Unit Aktiviti Pelajar
 • Unit Tatatertib
 • Unit Bantuan Kewangan/PTPTN
 • Unit Latihan
 

Encik Mohd Azmil Hassan
Penolong Pendaftar
UiTM Cawangan Pahang
Kampus Raub
E-mail :bhepraub@uitm.edu.my
Phone No : 09-351 5276
Fax No : 09-355 1432
Menjadi bahagian yang unggul dalam memberi perkhidmatan dan usaha - usaha pembangunan pelajar.
Untuk mengukuhkan pembelajaran dan pendidikan ke arah melahirkan graduan yang serba boleh yang mempunyai nilai-nilai daya tahan dan daya juang yang tinggi, berilmu, beriman dan bertaqwa selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara
 • Membimbing pelajar-pelajar supaya menjadi lulusan yang sentiasa berilmu, beriman, bertaqwa dan beramal selaras dengan kehendak agama, bangsa dan negara
 • Membentuk dan memupuk sifat amanah, dedikasi, toleransi dan kesetiaan melalui nilai kepimpinan dan disiplin
 • Menanam semangat keberanian, keyakinan, ketrampilan dan berdikari serta sanggup menghadapi cabaran
 • Melahirkan pelajar-pelajar yang sihat dan cerdas agar sentiasa berfikiran positif dan kreatif
 • Meningkatkan kualiti kakitangan
 • Melengkapkan dan meningkatkan kualiti kelengkapan pejabat

UNIT - UNIT DI BAWAH BHEP

Unit Sukan
Sesuai dengan namanya, Unit Sukan berfungsi sebagai sebuah unit yang bertanggungjawab terhadap aktiviti-aktiviti dan urusan di universiti ini, baik yang melibatkan staf ataupun pelajar. Antara fungsi :
 • Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti sukan pelajar baik berbentuk harian, latihan dan kejohanan
 • Menasihati, membantu dan memantau kelab/persatuan sukan pelajar dan staf dalam menjalankan aktiviti sukan
 • Memastikan padang/gelanggang dan kemudahan sukan dapat digunakan dengan selamat
 • Menguruskan sistem dan perjadualan penggunaan padang/gelanggang sukan baik untuk pelajar, staf mahupun penyewa pihak luar

Objektif

Memberi perkhidmatan dalam apa jua urusan sukan pelajar dan staf. Ianya melibatkan urusan sukan didalam mahupun di luar kampus. Unit ini juga bertanggungjawab mengenalpasti dan mengembangkan bakat-bakat sukan di kalangan pelajar dan staf.

Direktori

No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Encik Mohd Azmil Hassan
E-mel: bhepraub@uitm.edu.my
Penolong Pendaftar 09 - 351 5276
2.      
3. Encik Mohd Shaharil Adzim Hassan 
E-mel: adzim@uitm.edu.my
Pegawai Eksekutif Kanan 09 - 351 5261
4. Noor Farhanna binti Mohd Anuar
E-mel: farhana436@uitm.edu.my
Pembantu Tadbir 09 - 351 5272
No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Mukhriz bin Mohamed
E-mel: mukhr816@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Belia & Sukan Kanan (S32) 09 - 351 5748
2. Absyraaf Ikhwan bin Abdullah
E-mel: absyraaf@uitm.edu.my
Pembantu Belia & Sukan 09 - 351 5748
3. Muhammad Aman bin Mohammad Zahir
E-mel: 
Pembantu Belia & Sukan 09 - 351 5748
No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Muhammad Sharul Shahrizan bin Manan
E-mel: sharulmanan@uitm.edu.my
Pegawai Eksekutif 09 - 351 5280
2.

Nurul Syaheda binti Shafie

E-mel: syaheda@uitm.edu.my

Kerani 09 - 351 5281
No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Rosfarhani binti Daud
E-mel: rosfarhani@uitm.edu.my
Pegawai Psikologi Kanan 09 - 351 5277
1. Arnisah binti Mohamed
E-mel: arnisah@uitm.edu.my
Kerani Kanan 09 - 351 5259
No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Dr Wan Nor Ashira binti Wan Ahmad Amran
E-mel: wnashira@uitm.edu.my
Pegawai Perubatan 09 - 351 5791
2. Mohd Noor Adham bin Mukhtar
E-mel: adhammukhtar@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Perubatan Kanan 09 - 351 5792
3. Noorazlina binti Abd Samad
E-mel: noorazlina478@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Farmasi 09 - 351 5798
4. Norshahida binti Abdul Rahman
E-mel: norshahidarahman@uitm.edu.my
Jururawat 09 - 351 5797
5. Asimah binti Suman
E-mel: asimahsuman@uitm.edu.my
Jururawat 09 - 351 5799
No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Muhamad Faizal bin Abd Karim
E-mel: mfaizal_ak@uitm.edu.my
Pengurus Asrama Kanan 09 - 351 5777
2. Hanisah binti Abd Halim
E-mel: nisa88@uitm.edu.my
Penolong Pengurus Asrama Kanan 09 - 351 5776
3.

Helmy Amyrul bin Ahmad

E-mel: helmy3141@uitm.edu.my

Pembantu Operasi 09 - 351 5767
4. Nur Safwan bin Mohamad Hanif
E-mel:safwanhanif@uitm.edu.my
Kerani
09 - 351 5768
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran