STUDENT AFFAIRS

This image for Image Layouts addon


BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

Bahagian Hal Ehwal Pelajar, UiTM Pahang merupakan bahagian yang dipertanggungjawabkan menyediakan kemudahan seperti penginapan, sukan dan membantu kebajikan pelajar. Dalam masa yang sama ianya perlu berfungsi dalam membangunkan potensi diri pelajar supaya menjadi insan yang sepadu dengan unsur-unsur rohani, jasmani, emosi dan intelek seperti digaris oleh Falsafah Pendidikan Negara. Bahagian ini terdiri daripada :
  • Unit Aktiviti Pelajar
  • Unit Tatatertib
  • Unit Bantuan Kewangan/PTPTN
  • Unit Latihan
  Mohd Amirul Asyraf bin Abd Aziz
Penolong Pendaftar
UiTM Cawangan Pahang
Kampus Raub
E-mail : amir3158@pahang.uitm.edu.my
Phone No : 09-351 5276
FaxNo : 09-355 1432
Menjadi bahagian yang unggul dalam memberi perkhidmatan dan usaha - usaha pembangunan pelajar.
Untuk mengukuhkan pembelajaran dan pendidikan ke arah melahirkan graduan yang serba boleh yang mempunyai nilai-nilai daya tahan dan daya juang yang tinggi, berilmu, beriman dan bertaqwa selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara
  • Membimbing pelajar-pelajar supaya menjadi lulusan yang sentiasa berilmu, beriman, bertaqwa dan beramal selaras dengan kehendak agama, bangsa dan negara
  • Membentuk dan memupuk sifat amanah, dedikasi, toleransi dan kesetiaan melalui nilai kepimpinan dan disiplin
  • Menanam semangat keberanian, keyakinan, ketrampilan dan berdikari serta sanggup menghadapi cabaran
  • Melahirkan pelajar-pelajar yang sihat dan cerdas agar sentiasa berfikiran positif dan kreatif
  • Meningkatkan kualiti kakitangan
  • Melengkapkan dan meningkatkan kualiti kelengkapan pejabat

UNIT - UNIT DI BAWAH BHEP

Unit Pengurusan Kolej
Unit Pengurusan Kolej (UPK) UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub dibuka secara rasmi pada 16 November 2015. Unit ini merupakan salah satu Unit di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang bertanggungjawab mengurus kemudahan dan kebajikan pelajar yang tinggal di Kolej Kediaman. Seramai hampir 3,000 pelajar ditempatkan di Kolej Kediaman yang terdiri daripada Kolej Mat Kilau, Kolej Tun Teja I dan Kolej Tun Teja II.Ditadbir urus oleh seorang Penolong Pengurus Asrama dan dibantu oleh seorang Pegawai Eksekutif, seorang Pembantu Tadbir dan seorang Pembantu Operasi. Bagi memastikan perkhidmatan berkualiti kepada semua pelajar, unit ini juga mempunyai seramai 12 orang Staf Residen Kolej (SRK), 20 orang Jawatankuasa Perwakilan Kolej dan dibantu oleh 30 orang ‘Repcoll’. Pengurusan dan pentadbiran unit ini terikat dengan Akta 174, Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 dan Peraturan Kolej Kediaman.

Direktori

No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Mohd Amirul Asyraf bin Abd Aziz
E-mel: amir3158@uitm.edu.my
Penolong Pendaftar 09 - 351 5276
2. Norhafizah binti Ramli
E-mel: norhafizah546@uitm.edu.my
Pegawai Eksekutif 09 - 351 5278
3. Luqman Asnawi bin Hassan Bukri
E-mel: luqmanasnawi@uitm.edu.my
Pegawai Eksekutif 09 - 351 5210
4. Noor Farhanna binti Mohd Anuar
E-mel: farhana436@uitm.edu.my
Pembantu Tadbir 09 - 351 5272
No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. YM Engku Syahrial Kahpi bin Engku Halin
E-mel: engkusyahrial@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Belia dan Sukan 09 - 351 5746
2. Ahmad Saiful Lubis bin Shamsuddin
E-mel: saifullubis@uitm.edu.my
Pembantu Belia & Sukan 09 - 351 5249
3. Absyraaf Ikhwan bin Abdullah
E-mel: absyraaf@uitm.edu.my
Pembantu Belia & Sukan 09 - 351 5748
No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Muhammad Sharul Shahrizan bin Manan
E-mel: sharulmanan@uitm.edu.my
Pegawai Eksekutif 09 - 351 5280
2.

Nurul Syaheda binti Shafie

E-mel: syaheda@uitm.edu.my

Kerani 09 - 351 5281
No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Rosfarhani binti Daud
E-mel: rosfarhani@uitm.edu.my
Pegawai Psikologi Kanan 09 - 351 5277
1. Arnisah binti Mohamed
E-mel: arnisah@uitm.edu.my
Kerani Kanan 09 - 351 5259
No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Dr Wan Nor Ashira binti Wan Ahmad Amran
E-mel: wnashira@uitm.edu.my
Pegawai Perubatan 09 - 351 5791
2. Mohd Noor Adham bin Mukhtar
E-mel: adhammukhtar@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Perubatan 09 - 351 5792
3. Noorazlina binti Abd Samad
E-mel: noorazlina478@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Farmasi 09 - 351 5798
4. Norshahida binti Abdul Rahman
E-mel: norshahidarahman@uitm.edu.my
Jururawat 09 - 351 5797
5. Asimah binti Suman
E-mel: asimahsuman@uitm.edu.my
Jururawat 09 - 351 5799
No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Muhamad Faizal bin Abd Karim
E-mel: mfaizal_ak@uitm.edu.my
Pengurus Asrama Kanan 09 - 351 5777
2. Hanisah binti Abd Halim
E-mel: nisa88@uitm.edu.my
Penolong Pengurus Asrama Kanan 09 - 351 5776
3.

Helmy Amyrul bin Ahmad

E-mel: helmy3141@uitm.edu.my

Pembantu Operasi 09 - 351 5767
4. Nur Safwan bin Mohamad Hanif
E-mel:safwanhanif@uitm.edu.my
Kerani
09 - 351 5768