PLANTATION MANAGEMENT UNIT

This image for Image Layouts addon


UNIT PENGURUSAN LADANG

Unit Pengurusan Ladang (UPL) UiTM Pahang telah ditubuhkan pada bulan April 1988 di Kampus Kuantan bagi tujuan untuk menyokong Kursus Diploma Pengurusan Ladang (DPIM). Unit Pengurusan Ladang bertanggungjawab menyediakan tempat bagi latihan praktikal dan tapak penyelidikan untuk pensyarah-pensyarah dan pelajar-pelajar DPIM. UiTM Pahang telah diperuntukan tanah seluas 1000 ekar di Mukim Chenor, Daerah Maran di Bandar Jengka. Maka Pada bulan Oktober 1991, Unit Pengursan Ladang telah memulakan operasinya. Seluas 500 ekar tanah telah diperuntukan bagi pembangunan aktiviti perladangan.
 

Encik Shamsudin bin Ismail
Menjalankan tugas
Pegawai Pertanian Kanan
Email : khairulbakri@uitm.edu.my

 • Fasa pembangunan Ladang adalah seperti berikut :-
  • Fasa 1 : Ogos 1991 (Tapak Semaian)
  • Fasa 2 : November 1992 (Ladang Buah-Buahan)
  • Fasa 3 : Febuari 1996 (Ladang Kepala Sawit/Getah)
  • Fasa 4 : Tahun 2000 (Taman Herba)
  Berdasarkan kepada peranannya sebagai menyokong Kursus DPIM (Niche Area, UiTM Pahang), UPL telah menyusun strateginya dalam membangunkan ladang buah-buahan, ladang kelapa sawit, ladang getah, jati/sentang, 'share farm' dan taman herba serta ternakan lembu dalam membantu menyediakan keperluan latihan bagi pelajar-pelajar DPIM.
Unit Pengurusan Ladang sebagai makmal pelajar menjanjikan kepelbagaian aktiviti pertanian dan perladangan bagi meningkatkan pengetahuan melalui proses pembelajaran dan penyelidikan untuk pelajar DPIM sebagai 'Niche Area' di UiTM Pahang.
Unit Pengurusan Ladang sebagai unit sokongan kurusus DPIM mempunyai visi untuk melahirkan graduan yang berpengetahuan, inovatif, kompetitif, bertanggungjawab dan cekap unutk menerajui pembangunan pertanian negara.
 • Menyediakan ladang sebagai makmal pelajar dan pensyarah DPIM dalam penyediaan latihan praktikal dan penyelidikan.
 • Memperlengkapkan segala peralatan, kemudahan dan perkhidmatan pertanian agar dapat memberi perkhidmatan yang berkualiti.
 • Membangunkan pengurusan sumber manusia dalam melahirkan kakitangan yagn berilmu, berinovasi dan cekap.
 • Mewujudkan kerjasama pertanian dengan lain-lain agensi pertanian bagi tujuan penyelidikan (R & D).
 • Menjadikan ladang sebagai pusat sumber pengembangan pertanian kepada masyarakat sekitar.

Siswa dan Siswi

 • Unit Pengurusan Ladang menjanjikan :
  • Kemudahan tempat menjalan latihan praktikal bagi pelajar-pelajar DPIM untuk peningkatan ilmu dan pengalaman.
  • Menjadi pusat rujukan dan penyelidikan pertanian.
  • Layanan mesra dan bertanggungjawab melalui perkhidmatan yang berkuaiti.

Staf

Unit Pengurusan Ladang menjanjikan:
 • Kemudahan perlaksanaan kerja yang kondusif dan memuaskan.
 • Memberiakn latihan serta peluang bagi peningkatan diri dan kerjaya.
 • Layanan mesra dan bertanggungjawab melalui perkhidmatan berkualiti.

Masyarakat Luar

Unit Pengurusan Ladang menjanjikan :
 • Kemudahan sumber maklumat pengembangan pertanian.
 • Layanan mesra dan bertanggungjawab melalui perkhidmatan berkualiti.

Agensi / Industri

Unit Pengurusan Ladang menjanjikan :
 • Kemudahan perjanjian persefahaman (MOU) dalam industry dan penyelidikan pertanian.
 • Layanan mesra dan bertanggungjawab melalui perkhimatan berkualiti.

Staf Direktori

Unit Pentadbiran Am
No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1.     09 - 460 2246
2. Shamsudin Bin Ismail
E-mel: s_sudin@uitm.edu.my
Menjalankan tugas
Penolong Pegawai Pertanian Kanan
09 - 460 2244
3. Faizah Binti Yang
E-mel: faizahyang@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Pertanian Kanan 09 - 460 2259
4. Mariani Binti Hamid
E-mel: mariani8827@uitm.edu.my
Kerani Kanan 09 - 460 2042
5. Kaunter Pejabat Pengurusan Ladang   09 - 460 2245
Kenderaan & Pemasaran
No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Faizah Binti Yang
E-mel: faizahyang@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Pertanian Kanan 09 - 460 2259
2. Roslan Bin Hussin
E-mel: roslan_hussin@uitm.edu.my
Pemandu Kanan 09 - 460 2247
3. Mohd Nazli Bin Yusof
E-mel: mohdnazli@uitm.edu.my
Pemandu  09 - 460 2247
Penternakan
No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Hamzah Bin Abu Samah
E-mel: mezah@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Pertanian 09 - 460 2248
2. Azizan Bin Razak
E-mel: azizan@uitm.edu.my
Pembantu Awam 09 - 460 2247
2. Mohamad Nurul Azimi bin Amri
E-mel: mohdazimi@uitm.edu.my
Pembantu Awam 09 - 460 2247
Ladang Buah - Buahan
No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Eddy Noor Bin Ahmad Shah
E-mel: edy@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Pertanian 09 - 460 2247
2. Roska Bin Sabran
E-mel: roska@uitm.edu.my
Pembantu Awam 09 - 460 2247
2. Saharizal Bin Md. Jonid
E-mel: saharizal@uitm.edu.my
Pembantu Awam 09 - 460 2247
Plot Nenas & Agrotourism
No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Shamsudin Bin Ismail
E-mel: s_sudin@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Pertanian Kanan 09 - 460 2244
2. Nor Efendi Bin Mohd Nor
E-mel: fandi@uitm.edu.my
Pembantu Awam 09 - 460 2247
3. Abdul Harris Bin Abdul Manan
E-mel: abdul_harris@uitm.edu.my
Pembantu Awam 09 - 460 2247
Ladang Sawit & Getah
No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Zolhalim Bin Abdul Samat
E-mel: zolhalim@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Pertanian 09 - 460 2248
2. Mohamed Rosli Bin Ibrahim
E-mel: angahrosli@uitm.edu.my
Pembantu Awam Kanan 09 - 460 2247
3. Johan Bin Mokhtasar
E-mel: johanmokhtasar@uitm.edu.my
Pembantu Awam 09 - 460 2247
Taman Herba & Nurseri
No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Mohd Syafiq Bin Md. Said
E-mel: syfq@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Pertanian 09 - 460 2248
2. Hazli Bin Mohd Yusop
E-mel: hymali@uitm.edu.my
Pembantu Awam Kanan 09 - 460 2247
3. Mohd Nadzri Bin Yazit
E-mel: mohdnazli@uitm.edu.my
Pembantu Awam Kanan 09 - 460 2247
4. Rosli Bin Mohd Nawi
E-mel: roslimnawi@uitm.edu.my
Pembantu Awam 09 - 460 2247
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran