UNIVERSITY STRATEGIC PLANNING & TRANSFORMATION UNIT

This image for Image Layouts addon


UNIT PERANCANGAN STRATEGIK & TRANSFORMASI UNIVERSITI

Website

Penyelaras Strategik dan Transformasi Universiti (PSTU)

Prof. Madya. Dr. Nor Azizah Binti M. Yacob
Penyelaras Strategik dan Transformasi Universiti (PSTU)
Email : norazizah872@uitm.edu.my
Phone No : 09 - 460 2361

Menjadikan UiTM Cawangan Pahang sebuah universiti terkemuka dunia dalam bidang Sains, Teknologi, Kemanusiaan dan Keusahawanan
Menerapkan nilai-nilai murni dalam membuat perancangan strategik bagi meningkatkan mutu setiap penghasilan dengan penglibatan semua warga UiTM Cawangan Pahang untuk menjadi universiti terkemuka dunia
Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, masyarakat dan negara.
  1. Membantu semua bahagian menyelaras perancangan strategik berasaskan Pelan Strategik UiTM2025
  2. Merancang, menyelaras dan memantau pelaporan pencapaian Petunjuk Prestasi (Pl) dan Strategic Action Plan (SAP)
Memastikan skor i-UiTM bagi UiTM Cawangan Pahang memperoleh sekurang-kurangnya 80% 
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran