RESEARCH, INDUSTRY, COMMUNITY & ALUMNI NETWORK

This image for Image Layouts addon


BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN JARINGAN INDUSTRI (PJI)

PJI adalah menjadi pusat pengurusan yang unggul bagi penyelidikan, pembangunan, penerbitan hasil penyelidikan, perundingan, jalinan industri, keusahawanan dan khidmat masyarakat.
Website

KETUA BAHAGIAN

INFORMATION

VISI KAMI
Menjadikan UiTM sebuah universiti terkemuka dunia dalam bidang Sains, Teknologi, Kemanusiaan dan Keusahawanan.
MISI KAMI
Menjuarai pembangunan bumiputera profesional yang tangkas menerusi kurikulum terkehadapan dan penyelidikan berimpak.
FALSAFAH KAMI
Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, masyarakat dan negara.
OBJEKTIF KAMI
 • Memperluas akses pendidikan tinggi
 • Menyediakan Pendidikan bertaraf dunia
 • Menawarkan program akademik yang memenuhi keperluan pasaran, memacu pembangunan negaradan kemakmuran global
 • Menghasilkan graduan seimbang berciri keusahawanan yang kompetitif di peringkat global
 • Mempertingkatkan penghayatan nilai melalui program pengukuhan.
 • Melestarikan kecemerlangan organisasi melalui tadbir urus yang efektif dan efisien
 • Menjuarai penyelidikan berimpak melalui ekosistem penyelidikan yang padu
 • Memperkasa jaringan strategik dengan alumni dan industri
 • Menyediakan ekosistem terkehadapan yang kondusif untuk kemajuan akademik
 • Mengawal selia kewangan secara efektif ke arah kelestarian organisasi
 • Memperluas akses pendidikan tinggi
 • Menyediakan Pendidikan bertaraf dunia
 • Menawarkan program akademik yang memenuhi keperluan pasaran, memacu pembangunan negaradan kemakmuran global
 • Menghasilkan graduan seimbang berciri keusahawanan yang kompetitif di peringkat global
 • Mempertingkatkan penghayatan nilai melalui program pengukuhan.
 • Melestarikan kecemerlangan organisasi melalui tadbir urus yang efektif dan efisien
 • Menjuarai penyelidikan berimpak melalui ekosistem penyelidikan yang padu
 • Memperkasa jaringan strategik dengan alumni dan industri
 • Menyediakan ekosistem terkehadapan yang kondusif untuk kemajuan akademik
 • Mengawal selia kewangan secara efektif ke arah kelestarian organisasi
RMU
Kearah membina kecemerlangan penyelidikan dengan melaksanakan hebahan permohonan geran penyelidikan dan memprosesnya dalam tempoh 3 hari selepas menerima maklumat daripada pihak RMI, UiTM Shah Alam. Iaitu bagi memastikan sekurang-kurangnya 20 penyelidikan baharu yang berdaftar dijalankan setiap tahun. Menyertai pertandingan rekacipta dan inovasi sekurang-kurangnya 50 penyertaan setahun.

ICAN
Menyelaras, melaksanakan aktiviti dengan pihak komuniti, industri, swasta dan jabatan kerajaan serta menggalakkan penglibatan staf dalam ’Community Engagement’ dengan menjayakan 20 aktiviti setahun.

MASMED
Menggalakkan aktiviti keusahawanan dikalangan siswa/siswi serta memperkasakan Pembudayaan Keusahawanan Pelajar dengan melaksanakan 20 program setahun.

JAPENA
Menggalakkan aktiviti penulisan dikalangan Staf akademik dengan menghasilkan 80 penerbitan berindeks dalam bidang penulisan dan penerbitan ilmiah setahun.

UNIT KECEMERLANGAN PENYELIDIKAN
Menyelaras aktiviti pengumpulan data seperti MyRA, SDG dan Rangking Champion serta Penerbitan MyRA bagi memenuhi keperluan Sasaran Petunjuk Prestasi (PI) UiTM Cawangan Pahang.
Sila Klik untuk lihat Carta Organisasi PJI

Directory

Unit Pentadbiran Am
No. Nama & E-mel Jawatan No Telefon UiTM Expert
1. Prof. Dr. Wan Mohd Nazri bin Wan Abdul Rahman (S.A.P)
E-mel 1: Timbalan Rektor PJI UiTM Pahang
E-mel 2: wmdnazri@uitm.edu.my
Timbalan Rektor PJI 09 - 460 2389
2. Faizat bin Hassan
E-mel : faizat@uitm.edu.my
Pegawai Eksekutif Kanan (N32) 09 - 460 2447  
3. Eily binti Azer
E-mel : eily@uitm.edu.my
Pembantu Tadbir Kanan (N22) 09 - 460 2390  
4. Siti Hanifah binti Ahmad
E-mel : sitihanifah@uitm.edu.my
Pembantu Tadbir (N19) 09 - 460 2390  
5. Nur Liza Hazlin Mohamad Fadzli
E-mel : nurlizahazlin@uitm.edu.my
Pembantu Tadbir (N19) 09 - 460 2402