Mesyuarat Pengurusan Dalaman (MPD)
Kampus Raub

No. Nama Jawatan Fakulti /Pusat Pengajian / Bahagian
1. Prof. Dr. Wan Mohd Nazri bin Wan Abdul Rahman (SAP) Timbalan Rektor
(Menjalankan Fungsi Rektor)
Bahagian Penyelidikan & Jaringan Industri
2. Prof. Madya Dr. Hjh Nazirah binti Ramli Timbalan Rektor Bahagian Hal Ehwal Akademik
3. Dr. Mohd Kamal Azman bin Jusoh Timbalan Rektor Bahagian Hal Ehwal Pelajar
4. Dr. Saharani bin Abd Rashid Penolong Rektor UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub
5. Mohammad Khair bin Mohd Seni Timbalan Pendaftar Kanan Bahagian Pentadbiran
6. Ts. Mohd Khairul Izwan bin Mohd J. Makir Timbalan Bendahari  Pejabat Bendahari
7. Ir. Ts. Zulkifli Azamuddin Timbalan Ketua Jurutera Bahagian Pengurusan Fasiliti
8. Rosnita binti Ja'afar Timbalan Ketua Perpustakaan Bahagian Perpustakaan Al-Bukhari
9. Shamsinar binti Rahman Ketua Pusat Pengajian Fakulti Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi
UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub
10. Dr. Juhaida Ismail Ketua Pusat Pengajian Pusat Pengajian Pengkomputeran
UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub
11. Dr. Nurul Nadia binti Abdul Aziz Ketua Pusat Pengajian Pusat Pengajian Perniagaan & Perbankan
UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub
12. Sazalina binti Ismail Penolong Pendaftar Kanan Bahagian Pentadbiran
13. Siti Nor Aishah bin Mohd Suhaimi Penolong Pendaftar Bahagian Hal Ehwal Akademik
14. Mohd Azmil Hassan Penolong Pendaftar Bahagian Hal Ehwal Pelajar
15. Suzana Binti Adanan Penolong Bendahari Pejabat Bendahari
16. Mohammed Khairuddin bin Amran Jurutera Bahagian Pengurusan Fasiliti
17. Mohd Hazrin bin Othman Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Infostruktur
18. Engku Syahrial Kahpi bin Engku Halin Penolong Pegawai Belia & Sukan Unit Sukan
19. Muhammad Sharul Shahrizan bin Manan Pegawai Eksekutif (kokurikulum) Unit Kokurikulum
20. Dr.Wan Nor Ashira binti Wan Ahmad Amran Pegawai Perubatan  Unit Kesihatan
21. Muhamad Syafawi bin Abdul Wahab Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan Unit Hal Ehwal Islam
22. Mohd Anwar bin Hashim Pustakawan Kanan Perpustakaan Tun Abdul Razak
23. Rosfarhani binti Daud Pegawai Psikologi Kanan Unit Kerjaya & Kaunseling
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
24. Muhamad Faizal bin Abd Karim Pengurus Asrama Kanan Unit Pengurusan Kolej
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
25. Nurma binti Abdul Manap Koordinator Kursus Bahasa Akademi Pengajian Bahasa
26. Mohd Fadilah bin Abd Halim Penolong Pegawai Keselamatan Unit Polis Bantuan
25. Siti Norma aisyah binti Malkan @ Molkan Koordinator Kursus Pendidikan Islam Akademi Pengajian Islam Kontemporari
26. Dr Ramlan bin Mustapha Penyelaras PJI Akademi Pengajian Islam Kontemporari
27. Noor Junaini Arwin binti Yaacob Penyelaras Unit Kualiti Fakulti Pengurusan Perniagaan
28. Khalid bin Mat Pardi Penyelaras Unit Komunikasi Korporat Akademi Pengajian Bahasa
29. Suria Fadhillah binti Md Pauzi Penasihat Undang - Undang Fakulti Undang - Undang
30. Mohd Shaharil adzim bin Hassan Pegawai Eksekutif Kanan Bahagian Pentadbiran