Mesyuarat Pengurusan Dalaman (MPD)
Kampus Raub

No. Nama Jawatan Fakulti /Pusat Pengajian / Bahagian
1.   Rektor UiTM Cawangan Pahang Pejabat Rektor
2. Prof. Madya Dr. Hjh Nazirah binti Ramli Timbalan Rektor Bahagian Hal Ehwal Akademik
3. Dr. Mohd Kamal Azman bin Jusoh Timbalan Rektor Bahagian Hal Ehwal Pelajar
4. Prof. Dr. Mohd Mohd Nazri bin Wan Abdul Rahman Timbalan Rektor Bahagian Penyelidikan & Jaringan Industri
5. Dr. Saharani bin Abd Rashid Penolong Rektor UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub
6. Mohammad Khair bin Mohd Seni Timbalan Pendaftar Kanan Bahagian Pentadbiran
7. Ts. Mohd Khairul Izwan bin Mohd J. Makir Timbalan Bendahari  Pejabat Bendahari
8. Ir. Ts. Zulkifli Azamuddin Timbalan Ketua Jurutera Bahagian Pengurusan Fasiliti
9. Rosnita binti Ja'afar Timbalan Ketua Perpustakaan Bahagian Perpustakaan Al-Bukhari
10. Shamsinar binti Rahman Ketua Pusat Pengajian Fakulti Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi
UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub
11. Ts. Mohd Norafizal bin Abd Aziz Ketua Pusat Pengajian Fakulti Sains Komputer & Matematik
UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub
12. Dr. Nurul Nadia binti Abdul Aziz Menjalankan Tugas Ketua Pusat Pengajian Fakulti Penguruan & Perniagaan
UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub
13. Sazalina binti Ismail Penolong Pendaftar Kanan Bahagian Pentadbiran
14. Siti Nor Aishah bin Mohd Suhaimi Penolong Pendaftar Bahagian Hal Ehwal Akademik
15. Mohd Amirul Asyraf bin Abd Aziz Penolong Pendaftar Bahagian Hal Ehwal Pelajar
16. Ahmad Nuhairi bin Ahmad Faisal Penolong Bendahari Pejabat Bendahari
17. Mohammed Khairuddin bin Amran Jurutera Bahagian Pengurusan Fasiliti
18. Mohd Hazrin bin Othman Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Infostruktur
19. Engku Syahrial Kahpi bin Engku Halin Penolong Pegawai Belia & Sukan Unit Sukan
20. Muhammad Sharul Shahrizan bin Manan Pegawai Eksekutif (kokurikulum) Unit Kokurikulum
21. Dr.Wan Nor Ashira binti Wan Ahmad Amran Pegawai Perubatan  Unit Kesihatan
22. Muhamad Syafawi bin Abdul Wahab Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan Unit Hal Ehwal Islam
23. Mohd Anwar bin Hashim Pustakawan Kanan Perpustakaan Tun Abdul Razak
24. Rosfarhani binti Daud Pegawai Psikologi Kanan Unit Kerjaya & Kaunseling
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
25. Muhamad Faizal bin Abd Karim Pengurus Asrama Kanan Unit Pengurusan Kolej
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
26. Nurma binti Abdul Manap Koordinator Kursus Bahasa Akademi Pengajian Bahasa
27. Mohd Fadilah bin Abd Halim Penolong Pegawai Keselamatan Unit Polis Bantuan
28. Siti Norma aisyah binti Malkan @ Molkan Koordinator Kursus Pendidikan Islam Akademi Pengajian Islam Kontemporari
29. Dr Ramlan bin Mustapha Penyelaras PJI Akademi Pengajian Islam Kontemporari
30. Noor Junaini Arwin binti Yaacob Penyelaras Unit Kualiti Fakulti Pengurusan Perniagaan
31. Khalid bin Mat Pardi Penyelaras Unit Komuniksi Korporat Akademi Pengajian Bahasa
32. Suria Fadhillah binti Md Pauzi Penasihat Undang - Undang Fakulti Undang - Undang
33. Mohd Shaharil adzim bin Hassan Pegawai Eksekutif Kanan Bahagian Pentadbiran