Faculty of Administrative Science & Policy Studies

This image for Image Layouts addon


FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI

Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi adalah

KETUA PUSAT PENGAJIAN

Pn. Shamsinar binti Rahman
Ketua Pusat Pengajian
Universiti Teknologi MARA Pahang
Kampus Raub
E-mel 1: kppfsppppahang@uitm.edu.my
E-mel 2: shamsinar512@uitm.edu.my
Phone  : 09 - 351 5446

INFORMATION

Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.
Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.
setiap pelajar berpotensi menjadi graduan yang profesional dengan menerapkan nilai adab , berani dan adil serta mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara selain berusaha membina diri ke arah yang lebih baik.
 1. Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.
 2. Kecemerlangan dan inovasi dalam amalan pengajaran dan penyelidikan. 
 3. Pengalaman universiti yang sihat dan pengayaan akademik untuk pelajar.
 4. Tumpuan antarabangsa yang kuat dalam aktiviti fakulti.
 5. Kakitangan yang mahir dan berpengetahuan yang boleh bertindak secara kreatif terhadap cabaran dan peluang.
 6. Penglibatan yang produktif dengan komuniti kebangsaan, serantau dan antarabangsa
 7. Keupayaan yang dipertingkatkan untuk memanfaatkan kelebihan peluang perniagaan yang tepat dan tepat pada masanya yang akan menyokong visi dan matlamat FSPPP
 1. Lebih daripada 60% Pelajar Graduat Mendapat HPNG melebihi 3.00
 2. Lebih daripada 10% Pelajar mendapat Anugerah Dekan
 3. Lebih dari 1% pelajar mendapat Anugerah Naib Canselor
 4. Pelajar Bergraduat Dalam Tempoh ( GOT ) melebihi 90% 
 5. Menghasilkan 2 penerbitan berindeks dan penulisan ilmiah dalam masa 1 tahun.
 6. Menyertai 1 pertandingan inovasi setahun
 7. Menggalakkan staf libatkan diri dalam "community engagement' dengan menjayakan 1 aktiviti setahun.

Programme

Social Media

Directory

No. Nama & Emel Jawatan No Telefon UiTM Expert
1. Shamsinar Binti Rahman
E-mel 1 : Ketua Pusat Pengajian FSPPP UiTM Pahang
E-mel 2 : shamsinar512@uitm.edu.my
Ketua Pusat Pengajian
Pensyarah Kanan (DM52)
09 - 351 5462  
2. Dr. Mohd Amar Bin Aziz
E-mel : amaraziz@uitm.edu.my
Koordinator Kursus Pentadbiran Awam
Pensyarah Kanan (DM51)
09 - 351 5449
3. Dr. Ju Soon Yew
E-mel : syju337@uitm.edu.my
Pensyarah Kanan (DM52) 09 - 351 5446
4. Dr. Che Hamdan Bin Che Mohd Razali
E-mel : cheha375@uitm.edu.my
Pensyarah Kanan (DM52) 09 - 351 5470
5. Dr. Mohd Amar bin Aziz
E-mel : amaraziz@uitm.edu.my
Pensyarah Kanan (DM51) 09 - 351 5449
6. Dr. Mohamad Sahizam bin Musa
E-mel : msahizam@uitm.edu.my
Pensyarah Kanan (DM51) 09 - 351 5644
7. Dr. Ilyas bin Abdullah
E-mel : ilyasabdullah@uitm.edu.my
Pensyarah Kanan (DM51) 09 - 351 5490
8. Dr. Nur Hazirah binti Hamdan
E-mel : hazirahhamdan@uitm.edu.my
Pensyarah Kanan (DM51) 09 - 351 5490
9. Dr. Abdul Aqmar bin Ahmad Tajudin
E-mel : aqmartajudin@uitm.edu.my
Pensyarah Kanan (DM51) 09 - 351 5490
10. Akmal Hisham Bin Abdul Rahim
E-mel : akmal359@uitm.edu.my
Pensyarah (DM45) 09 - 351 5467
11. Mohd Rozaimy Bin Ridzuan
E-mel : rozaimy@uitm.edu.my
Pensyarah (DM45) 09 - 351 5457
12. Noor Amira Syazwani Binti Abd Rahman
E-mel : amirarahman@uitm.edu.my
Pensyarah (DM45) 09 - 351 5453
13. Ainatul Fathiyah Binti Abdul Rahim
E-mel : ainatul@uitm.edu.my
Pensyarah (DM45) 09 - 351 5450
14. Muhammad Ariff Asyrul Bin Adnan
E-mel : m_ariffasyrul@uitm.edu.my
Pensyarah (DM45) 09 - 351 5469
15. Muhammad Syakir bin Idris
E-mel : syakiridris@uitm.edu.my
Pensyarah (DM45) 09 - 351 5452
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran