BAHAGIAN INFOSTRUKTUR

This image for Image Layouts addon


BAHAGIAN INFOSTRUKTUR

Website

KETUA BAHAGIAN

Mohd Izuan bin Ibrahim
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan 
Email   : mohdizuan@uitm.edu.my
Phone  : 09-460 2233

INFORMATION

Bahagian Infostruktur beriltizam menyempurnakan misi UiTM untuk mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepadan nilai - nilai murni dan etika keprofesional.
Bahagian Infostruktur berwawasan merealisasikan visi UiTM untuk menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.
 • Memastikan ketersediaan Sistem Rangkaian Intranet Universiti Teknologi MARA pada tahap sekurang - kurangnya 99.9%
 • Memastikan ketersediaan capaian internet bagi pengguna Universiti Teknologi MARA pada tahap sekurang - kurangnya 99.7%
 • Memastikan aduan permohonan perkhidmatan yang diterima diuruskan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja
Bahagian Infostruktur komited untuk membantu mempertingkatkan kualiti Perkhidmatan IT bagi menghasilkan kampus yang memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan selaras dengan visi UiTM untuk menjadi universiti bertaraf dunia melalui pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti yang dipertingkatkan keberkesanannya serta nilai - nilai murni dan etika profesional.

UNIT DI BAWAH BAHAGIAN INFOSTRUKTUR

Unit Operasi ICT
 • Operasi dan Perkhidmatan Sokongan Pengguna
 • Perolehan Peralatan IT
 • Penyelenggaraan Laman Web & Hosting
 • Pengurusan Emel & Automasi Pejabat (Kolaborasi)
 • Penyewaan & Geran Peralatan IT
 • Pinjaman Peralatan IT
 • Pembaikan Luar Peralatan IT
 • Inventori & Pelupusan Peralatan IT
 • Pengurusan Kad Pelajar & Staf
 • Pengurusan Makmal Komputer

Unit Infrastruktur IT
 • Operasi dan Perkhidmatan Sokongan Pengguna
 • Perolehan Infrastruktur IT
 • Pengurusan Operasi Sistem Rangkaian IT (UiTM)
 • Pengurusan Keselamatan IT & Anti-Virus
 • Pengurusan Bilik Server
 • Pengurusan Operasi Sistem Wi-Fi IT (Luar)
 • Perkhidmatan Sidang Video & Streaming
Unit Sistem ICT
 • Operasi dan Perkhidmatan Sokongan Pengguna
 • Sokongan Sistem Aplikasi & Perisian IT
 • Pengurusan Latihan IT

E- Aduan ICT

Image
 ZON TUGAS INFOSTRUKTUR
Perkakasan Komputer
Sekiranya mempunyai masalah berkaitan perisian di lokasi anda, Sila membuat Aduan ICT
- Category : Operasi - Perkakasan Komputer
- Sub Category : CPU/KEYBOARD/LAPTOP/MONITOR/MOUSE/PRINTER/SCANNER/OTHER
Perisian Sekiranya mempunyai masalah berkaitan perisian di lokasi anda, Sila membuat Aduan ICT
- Category : Operasi - Perisian
- Sub Category : Aduan Perisian UiTM/ Network License (Student)/Other

   Sila Layari Zon Tugas Infostruktur 
Google Emel
Pengaktifan Akaun Emel Pelajar UiTM
 • Layari https://mail.uitm.edu.my
 • Pilih menu 'Gmail Student'
 • Masukkan Username dan Password seperti yang diemelkan kepasa emel alternatif yang didaftarkan pada Student Portal. (contoh: 2022271482@student.uitm.my)
 • Sekiranya tidak berjaya login, Membuat Aduan ICT
  - Category : Operasi - Emel Google
  - Sub Category : New Account
Permohonan Baharu Google Emel (Staf Baharu)
 • Bagi semua staf yang baru melapor diri, pastikan anda telah mendapatkan NOMBOR PEKERJA terlebih dahulu
 • Membuat Aduan ICT 
  - Category : Operasi - Emel Google
  - Sub-Category : New Staff
 Lupa Kata Laluan (Staf & Pelajar)
 • Terlupa Kata Laluan, Sila membuat Aduan ICT 
  - Category : Operasi - Emel Google
  - Sub-Category : Forgot Password

Lain - Lain (Staf & Pelajar)

Tukar Title, Kampus, Group, Reactivate, dan lain-lain.

 • Lain - Lain permasalahan, penukaran @ penambahan seperti Tukar Title, Kampus, Group, Reactivate, dan lain-lain. Sila membuat Aduan ICT 
  - Category : Operasi - Emel Google
  - Sub-Category : Title/Group/Other
 Microsoft 365 seperti berikut:-
Pengaktifan Akaun Emel (Staf & Pelajar) / Akaun Baharu
Lupa Kata Laluan (Staf & Pelajar)
 • Mohon klik pada link berikut untuk Reset Microsoft 365
 • Sekiranya tidak berjaya login, membuat Aduan ICT
  - Category : Operasi - Emel Microsoft 365
  - Sub-Category : Lupa Kata Laluan
  - Pada ruangan Details: (mohon nyatakan self reset password tidak berjaya)
Untuk Maklumat lanjut, sila klik link Kad UiTM

Direktori

Unit Pentadbiran Am
No. Nama & E-mel Jawatan No Telefon
1. Mohd Izuan bin Ibrahim
E-mel: mohdizuan@uitm.edu.my
Ketua Bahagian Infostruktur
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)
09 - 460 2233
2. Rohana Muda
E-mel: ana386@uitm.edu.my
Kerani Kanan (N22) 09 - 460 2019
Unit Operasi ICT
No. Nama & E-mel Jawatan No Telefon
1. Mat Huzaini bin Abdul Talib
E-mel : huzaini.uitm.edu.my
Ketua Unit
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29)
09 - 460 2021
2. Roslan bin Mamat @ Musa
E-mel : roslan087@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29) 09 - 460 2380
3. Rosmawati binti Md Saad
E-mel : athirah.uitm.edu.my
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29) 09 - 460 2024
4. Suhaznurain Mohamed Samsudin
E-mel : suhaznurain@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29)  09 - 460 2179
5. Wan Asmadi bin Tuan Bakar
E-mel : wanasmadi@uitm.edu.my
Juruteknik Komputer Tertinggi (FT26) 09 - 460 2369
6. Mohd Fata Wahab
E-mel : mohdfata@uitm.edu.my
Juruteknik Komputer Kanan (FT22) 09 - 460 2232
7. Muhammad Fikri bin Suhaimi
E-mel : mpikre@uitm.edu.my
Juruteknik Komputer Kanan (FT22) 09 - 460 2023
Unit Infrastruktur ICT
No. Nama & E-mel Jawatan No Telefon
1. Mohd Ghauz bin Ab Wahab
E-mel : ghauz@uitm.edu.my
Ketua Unit
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29)
09 - 460 2384
2. Khairul Amizan bin Abd Kadir
E-mel : kmizan@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29) 09 - 460 2227
3. Yusri bin Yunus
E-mel : yusriyunus@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29) 09 - 460 2881
4. Mohd Norhiman bin Mohd Nor
E-mel : himan@uitm.edu.my
Juruteknik Komputer Kanan (FT22) 09 - 460 2175
5. Muhammad Fitri bin Abdul Majid
E-mel : fitrimajid@uitm.edu.my
Juruteknik Komputer (FT19) 09 - 460 2332
Unit Sistem Maklumat
No. Nama & E-mel Jawatan No Telefon
3. Aznurul Azlin binti Abd Wahab
E-mel : azz_58@uitm.edu.my
Ketua Unit
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29)
09 - 460 2888