BURSARY

This image for Image Layouts addon


PEJABAT BENDAHARI

Perkhidmatan Pejabat Bendahari UiTM adalah bertujuan untuk memudahkan pelanggan bagi mendapatkan perkhidmatan yang disediakan dengan matlamat setiap perkhidmatan yang disampaikan memenuhi kehendak pelanggan.

Perkhidmatan pelanggan Pejabat Bendahari UiTM memenuhi ciri-ciri kualiti dalam tiga kategori iaitu FIZIKAL (persekitaran yang kondusif, kemudahan sokongan), PENYAMPAIAN (kebolehpercayaan, responsif, menepati masa, ketepatan, mudah diperoleh, mudah difahami, kompeten, kredibiliti, keselamatan) dan EMOSI (mesra dan adil, mendengar dan memahami, menghormati dan sabar).

Pejabat Bendahari UiTM mendukung konsep cashless campus (kampus tanpa tunai). Semua urusan pembayaran di kaunter Pejabat Bendahari UiTM adalah secara cashless (tanpa tunai).

More info

KETUA BAHAGIAN

INFORMATION

Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui Dinamisme Bumiputera dalam semua bidang professional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, globa dan beretika
Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran Bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program professional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai nilai murni dan etika professional
 1. Mencapai pengurusan kewangan terbaik dengan mendapat Sijil Audit bersih setiap tahun
 2. Meningkatkan persepsi dan kepuasan pelanggan dengan menepati Piagam Pelanggan dan peraturan yang ditetapkan
 3. Menggalak budaya penambahbaikan berterusan oleh semua staf dengan memastikan penglibatan setiap staf sekurang-kurangnya dalam satu projek atau inisiatif kualiti setiap tahun
 4. Mencapai penggunaan 100% ICT dalaam Pengurusan Kewangan Universiti
 1. Semua prose penyampaian perkhidmatan kewangan menepati Piagam Pelanggan yang ditetapkan
 2. Pengurusan perakaunan Universiti dilaksana, dikawal, direkod mengikut piawaian, prosedur dan poeraturan yang ditetapkan
 3. Tahap kepuasan hati pelanggan amat baik dan cemerlang di mana peratusan aduan berasas yang memerlukan tindakan melebihi 20%
 4. Staf yang melibatkan diri dalam aktiviti penambahbaikan melebihi 80%
1. Menguruskan belanjawan Universiti seperti berikut:-
 • Menyediakan anggaran belanjawan mengurus tahunan uitm kampus pahang yang lengkap mengikut jadual dan tarikh yang ditetapkan oleh Pejabat BEndahari UiTM Kampus Induk
 • Menyediakan agihan peruntukan tahunan mengikut jadual dan tarikh yang ditetapkan oleh Pejabat Bendahari Kampus Induk
2. Mengeluarkan 90% pesanan tempatan untuk permohonan perolehan melalui:-
 • Tender/sebut harga rasmi/rundingan terus dalam tempoh lima hari bekerja dari tarikh kelulusan di FAIS
 • Pembelian terus/kontrak pusat dalam tempoh lima hari bekerja dari tarikh kelulusan permohonan belian diluluksan dalam FAIS
3. Menjelaskan 80% pembayaran dalam tempoh tujuh hari dari tarikh terimaan dokumen lengkap

4. Menyampaikan e-Tiket kapal terbang melaluli email selewat lewatnya satu hari sebelum tarikh penerbangan bagi tempahan yang diterima tidak lewat dari tujuh hari bekerja sebelum tarikh penebangan.

5. Mengeluarkan barang stor dalam tempoh tiga hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

6. Mengangkut barang lupus yang telah diluluskan secara kaedah musnah dan jualan sisa dalam tempoh tujuh hari bekerja dari tarikh pengesahan pengangkutan oleh PTJ

7. Mengemukakan penyata kewangan yang mudtamad bagi tahun berakhir 31 Disember setiap tahun kepada Pengarah Jabatan Audit Negara, Cawangan Negeri sebelum atau pada 30 Jun tahun berikutnya

UNIT - UNIT DI BAWAH PEJABAT BENDAHARI

Unit Pengurusan Akaun
  • Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan

  • Penyediaan Penyata Kewangan (Laporan Interim 4 Kali Setahun)

  • Penyediaan Timbangduga

  • Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank

  • Penyelenggaraan Lejar Am

  • Penyediaan JV, JP & JT

  • Penyelengaraan dokumen kewangan

  • Bayaran untuk Kumpulanwang selain Kumpulanwang Pengurusan

  • Penubuhan tabung baru

  • Penubuhan projek baru

  • Penambahan & pengurangan peruntukan projek

  • Penutupan projek

  • Pengurusan kewangan universiti & pelaburan

  • KEmaskini Sistem IRES

Unit Pengurusan Harta Benda

Kawalan Harta

 • Penyediaan Daftar Harta

 • Verifikasi Harta

 • Pengurusan fail-fail harta

 • Penyelenggaraan harta

 • Kehilangan harta

Pelupusan & Inventori

 • Penyelenggaraan Inventori

 • Kawalan Harta & Inventori

 • Pelupusan Harta & Inventori

Stor & Inventori

 • Kawalan Inventori

 • Pengurusan Stor

 

Unit Pentadbiran dan Belanjawan
 • Merekod surat keluar/masuk

 • Pengurusan cuti

 • Perjawatan

 • Pemfailan

 • Pengurusan Latihan

 • Kawalan & penyelenggaraan perlatan pejabat

 • Menyediakan anggaran belanjawan tahunan

 • Menyediakan agihan peruntukan tahunan

 • Menyediakan permohonan peruntukan tambahan

 • Menyediakan pindahan peruntukan (viremen)

 • Memproses borang PB 3/80

 • Menyediakan & mencetak laporan bulanan Unit Belanjawan

 • Menyelenggara imbuhan panjar wang runcit

Unit Perolehan
  • Menjual dokumen tender/sebutharga

  • Memproses perolehan secara Tender, Sebutharga Rasmi, Pembelian Terus, Rundingan Terus & Kerja Undi/Giliran

  • Menyediakan kertas kerja

  • Menyediakan dokumen tawaran sebutharga

  • Menyediakan permohonan belian

  • Menyediakan pesanan jabatan

  • Penguatkuasaan pesanan/kontrak

  • Pendaftaran pengesahan terimaan barang

  • Merekod sebutharga rasmi & runcit

  • Menyediakan daftar cagaran

  • Memulangkan cagaran kontrak

  • Pembentukan Ahli JK Sebutharga Rasmi

Unit Pengurusan Wang

Terimaan Wang/Hasil

 • Kutipan hasil dari sewa ruang/kemudahan & peralatan

 • Pengurusan tunai

 • Menyedia & mengemaskini sub-lejer terimaan

 • Menyediakan laporan kutipan harian

 • Menyediakan bil tuntutan bayaran

 • Menerima wang/cek di kaunter

 • Kemaskini rekod pelajar (SIMS)

Unit Bayaran

 • Bayaran kepada pembekal, kakitangan (Gaji,KWSP, Lebih Masa, Tuntutan Perjalanan)

 • Bayaran pemulangan yuran kepada pelajar

 • Bayaran Utiliti

 • Bayaran wang runcit

 • Bayaran dan kawalan (Franking Machine)

 • Bayaran kepada pelajar

Direktori

No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Ts. Mohd Khairul Izwan bin Mohd J. Makir
E-mel: izwan3737@uitm.edu.my
Timbalan Bendahari  09 - 460 2255
2. Muhammad Afif bin Azmi
E-mel : afifazmi@uitm.edu.my
Penolong Bendahari (W41) 09- 460 2083
3. Abu Hasan bin Ahad
E-mel : abhas@uitm.edu.my
Pembantu Tadbir Kewangan Tertinggi (W26) 09- 460 2085
4. Intan Nazirah binti Mohd Dzulkifli
E-mel : intan_nazirah@uitm.edu.my
Pembantu Operasi (N11) 09- 460 2847
No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Farawaheda binti Mat Sapie
E-mel: farawaheda@uitm.edu.my
Penolong Akauntan Kanan (W32) 09 - 460 2082
2. Asmaa' binti Mokhtar
E-mel : asmaa'@uitm.edu.my
Pembantu Tadbir Kewangan Kanan (W22) 09- 460 2086
3. Farahaslinda binti Abd Ghani
E-mel : farahaslinda@uitm.edu.my
Pembantu Tadbir Kewangan Kanan (W22) 09- 460 2079
No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Rohani binti Othman
E-mel: rohanio@uitm.edu.my
Penolong Akauntan Kanan (W32) 09 - 460 2063
2. Norizan binti Zaki
E-mel : norizan_zaki@uitm.edu.my
Pembantu Tadbir Kewangan Tertinggi (W26) 09- 460 2081
3. Nor Hasimah binti Haji Ismail
E-mel : cma@uitm.edu.my
Pembantu Tadbir Kewangan Tertinggi (W26) 09- 460 2091
4. Mohamad Nasyran bin Abd Nasir
E-mel : abang84@uitm.edu.my
Pembantu Tadbir Kewangan (W19) 09- 460 2084
No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Norfadzilah binti Anwar
E-mel: norfadzilah@uitm.edu.my
Penolong Akauntan (W29) 09 - 460 2080
2. Norhanizan bin Jamalludin
E-mel : ijan@uitm.edu.my
Pembantu Tadbir Kewangan Kanan (W22) 09- 460 2087
3. Yusazila binti Md Yusuf@Md Zain
E-mel : yusazila@uitm.edu.my
Pembantu Tadbir Kewangan Kanan (W22) 09- 460 2093
No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Rozina binti Zainal Abidin
E-mel: rozinaza@uitm.edu.my
Penolong Akauntan Kanan (W32)  09 - 460 2097
2. Mohd Fauzi bin Harun
E-mel : mohdazman@uitm.edu.my
Kerani Tertinggi (N26) 09- 460 2216
3. Mohd Azman bin Hussain
E-mel : yusazila@uitm.edu.my
Kerani Kanan (N22) 09- 460 2094
4. Mohd Hasri bin Baharuddin
E-mel : mohdhasri@uitm.edu.my
Kerani (N22) 09- 460 2092
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran