UNIT HAL EHWAL ISLAM (UHEI)

This image for Image Layouts addon


UNIT HAL EHWAL ISLAM (UHEI)

Unit Hal Ehwal Islam (UHEI) adalah
Website

KETUA

Siti Yuhanis Suhani binti Ibrahim
Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan
Email   : sitiy328@uitm.edu.my
Phone  : 09-4602418

INFORMATION

Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika
Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan
Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, masyarakat dan negara
  1. Meningkatkan Tadbir Urus Unit Hal Ehwal Islam
  2. Melestari penerapan nilai kecemerlangan melalui program dan aktiviti
  3. Memperluas jaringan kolaborasi yang lebih dinamik
  4. Memperkasakan Sistem Pengurusan Kualiti UHEI 5. Pengurusan Kewangan UHEI yang lebih 'Exellent'
  1. Memastikan 35 peratus warga UiTM Cawangan Pahang menerima perkhidmatan Bimbingan kerohanian dan Nasihat Agama secara Individu dan kelompok dalam setahun.
  2. Menganjurkan 50 program kerohanian setahun meliputi program sempena hari kebesaran islam, program imarah masjid, kursus/seminar/ bengkel kepada pelajar, staf dan komuniti. (program anjuran UHEI atau program kerjasama) 
  3. Mensasarkan kutipan Tabung Amanah Pusat Islam (TAPI) sebanyak RM 65,000 bagi Kampus Jengka dan bagi Kampus Raub sebanyak RM 22,000 dalam tempoh setahun.(Januari-Disember) bagi tahun 2023 
  4. Memastikan pelaksanaan program khidmat komuniti sekurang-kurangnya dua kali setahun
Unit Hal Ehwal Islam berlitizam untuk melaksanakan visi dan misinya sebagai sebuah pusat penyebaran ilmu dan kefahaman islam dengan memberikan perkhidmatan berikut :

WARGA UiTM
Membantu dan menawarkan perkhidmatan bimbingan secara individu dan kelompok merangkumi 7 aspek iaitu Akademik, Kewangan, Akhlak, Akidah, Al Quran, Syariah dan aktiviti pelajar.

PROGRAM KEROHANIAN
Menganjurkan sebanyak 85% program kerohanian dalam setahun termasuk program berkala. KOMUNITI - Menganjur dan menyertai program kemasyarakatan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun

Direktori

No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Siti Yuhanis Suhani binti Ibrahim
Email : sitiy328@uitm.edu.my
Penolong Pendaftar Kanan (N44) 09 - 460 2418
2. Muhamad Azlan bin Md Aris 
Email : azlan_mdaris@uitm.edu.my
Penolong Pendaftar Kanan (N44) 09 - 460 2418
3. Muhammad Faridzul Amri Bin Fadzil
Email : farid_citu@uitm.edu.my
Pegawai Eksekutif Kanan (N32) 09 - 460 2288
4. Nor Haniza binti Barmawi
Email : hanizabarmawi@uitm.edu.my
Kerani Kanan (N22) 09 - 460 2128
5. Ahmad Aakif bin Mohd Nor
Email : aakif@uitm.edu.my
Kerani (N19) 09 - 460 2128