STUDENT AFFAIR

This image for Image Layouts addon


BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

Bahagian Hal Ehwal Pelajar, UiTM Pahang merupakan bahagian yang dipertanggungjawabkan menyediakan kemudahan seperti penginapan, sukan dan membantu kebajikan pelajar. Dalam masa yang sama ianya perlu berfungsi dalam membangunkan potensi diri pelajar supaya menjadi insan yang sepadu dengan unsur-unsur rohani, jasmani, emosi dan intelek seperti digaris oleh Falsafah Pendidikan Negara.
Untuk mengukuhkan pembelajaran dan pendidikan ke arah melahirkan graduan yang serba boleh yang mempunyai nilai-nilai daya tahan dan daya juang yang tinggi, berilmu, beriman dan bertaqwa selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara
 • Membimbing pelajar supaya menjadi lulusan yang sentiasa berilmu, beriman, bertaqwa dan beramal selaras dengan kehendak agama, bangsa dan negara .
 • Membentuk dan memupuk sifat amanah, dedikasi, toleransi dan kesetiaan melalui nilai kepimpinan dan disiplin .
 • Menanam semangat keberanian, keyakinan, ketrampilan dan berdikari serta sanggup menghadapi cabaran .
 • Melahirkan pelajar-pelajar yang sihat dan cerdas agar sentiasa berfikiran positif dan kreatif.
 • Menerapkan ciri-ciri keusahawanan di kalangan pelajar .
 • Meningkatkan kualiti kakitangan .
 • Melengkapkan dan meningkatkan kualiti kelengkapan pejabat .
 • Menyelaraskan perhubungan pelajar-pelajar dengan pengurusan UiTM, Institusi-institusi Pengajian Tinggi dan pertubuhan-pertubuhan luar .
 • Menyelaskan semua kegiatan pelajar sama ada yang dijalankan di dalam atau di luar UiTM .
 • Menyediakan kemudahan penempatan dan makanan kepada pelajar-pelajar yang tinggal di kolej-kolej kediaman .
 • Menyediakan kemudahan perkhidmatan perubatan kepada pelajar.
 • Menyediakan kemudahan riadah di dalam kampus.
 • Menyelaras bantuan kewangan dan lain-lain kemudahan yang berkaitan dengan pelajar.
 • Menjaga ketenteraman dalam kampus melalui pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang Malaysia Akta 174 Institusi-institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976.
 • Menyelaras semua persatuan/kelab dan program/aktiviti pelajar mengikut garis panduan yang ditetapkan.
 • Menguruskan permohonan kewangan dari Tabung Amanah yang melibatkan aktiviti pelajar.
 • Bertanggungjawab menguatkuasakan peraturan-peraturan yang terkandung dalam Akta 174 dan peraturan universiti yang ditetapkan bagi mengawal disiplin dan sahsiah pelajar.
 • Menyelaras semua biasiswa, pinjaman dan bantuan kewangan termasuk daripada PTPTN, kerajaan negeri, yayasan negeri, pihak korporat, agensi kerajaan dan swasta.
 • Membantu meringankan permasalahan pelajar berkaitan kewangan semasa berada di UiTM.
 • Menyelaras dan mengumpul maklumat latihan staf di unit/bahagian Hal Ehwal Pelajar supaya dapat memenuhi jam latihan sebanyak 42 jam.

Aktiviti Pelajar

Sesungguhnya kami akan memberikan perkhidmatan terbaik dan cekap kepada pelajar dan kakitangan UiTM serta masyarakat luar amnya.
 • Aktiviti Memberi bimbingan khusus kepada pemimpin persatuan pelajar melalu Bengkel Pelaksanaan Aktiviti pada setiap semester.
 • Memberi kelulusan setiap permohonan mengadakan aktiviti dalam tempoh 2 minggu dan pengagihan peruntukan kewangan mengikut kelyakan dan keperluan sesuatu aktiviti.
 • Menyediakan senarai rekod aktiviti yang kemas dan tersusun bagi tujuan rujukan.

Tatatertib Pelajar

 • Meneliti setiap laporan kesalahan pelajar dalam tempoh satu minggu dan mengeluarkan surat pertuduhan yang sahih tanpa sebarang keraguan.
 • Membawa setiap kesalahan pelajar untuk sesi perbicaraan dalam tempoh satu minggu setelah semua urusan pertuduhan selesai serta mengendalikan urusan perbicaraan dengan teratur, cekap, adil
 • Memproses rayuan pelajar yang didapati berslah setelah perbicaraan dengan seberapa segera.

Kokurikulum Pelajar

 • Memproses pemilihan ko kurikulum pelajar baru dibuat dua hari selepas pendaftaran pelajar.
 • Memproses pemilihan pertukaran ko kurikulum pelajar semester dua dibuat sebulan sebelum tarikh Peperiksaan Akhir Akademik.
 • Menyediakan Tenaga pelajar dan penceramah yang berkebolehan dan berketrampilan.

Kerjaya dan Kaunseling Pelajar

 • Menyediakan perkhidmatan kaunseling dengan mesra, profesional, selesa tanpa prejudis dengan kadar segera
 • Mempastikan kerahsiaan terjamin demi kesejahteraan dan potensi diri pelajar.

Sukan Pelajar

 • Meningkatkan tahap kecergasan fizikal dan mental pelajar dengan sasaran sekurang-kurangnya 80% pelajar terlibat dengan aktiviti sukan.
 • Memberi ilmu pengetahuan dalam bidang sukan melalui penyediaan latihan dan khidmat nasihat oleh mana-mana pegawai Unit Sukan pada bila-bila masa diperlukan.
 • Memberi peluang pelajar bergerak aktif melalui sukan atau kejohanan yang diadakan pada sepanjang semester.
 • Memberi kemudahan dan peralatan sukan secara percuma.
 • Memastikan semua kemudahan sukan dalam keadaan sempurna dan penggunaan mengikut jadual/peraturan.

Perubatan dan kesihatan Pelajar

 • Memberi layanan segera, mesra dan bersopan santun kepada pelajar yang memerlukan rawatan.
 • Mengutamakan tindakan segera ke atas kes-kes kecemasan pelajar.
 • Membekalkan perubatan yang mencukupi dan lengkap kepada pelajar.
 • Kehormatan dan maklumat pelajar yang sakit dirahsiakan di samping khidmat nasihat kesihatan secara percuma

Kemudahan Asrama Pelajar

 • Memberi kemudahan penempatan dan makana yang terbaik kepada pelajar serta keperluan riadah yang selesa serta membentuk disiplin pelajar.
 • Segala aduan pelajar diambil tindakan segera dan diberi maklumbalas.
Sila klik ke Link - Download

UNIT - UNIT DI BHEP

Pentadbiran AM
No. Nama & E-mel Jawatan No Telefon
1. Dr. Mohd Kamal Azman bin Jusoh
E-mel 1: Timbalan Rektor HEP UiTM Pahang
E-mel 2: mkamalazman@uitm.edu.my
Timbalan Rektor HEP/ Pensyarah Kanan (DM52) 09 - 460 2088
2. Mohd Hanifah bin Hashim (A.M.P)
E-mel : mhanifah@uitm.edu.my
Penolong Pendaftar Kanan (N44) 09 - 460 2123
3. Noor Fazliana binti Abdul Aziz
E-mel : fazliana@uitm.edu.my
Setiausaha Pejabat Kanan (N32) 09 - 460 2099
4. Amar bin Sharuddin
E-mel : amar@uitm.edu.my
Pegawai Eksekutif (N29) 09 - 460 2202
5. Siti Zaleha binti Hamid
E-mel : sitizaleha746@uitm.edu.my
Pegawai Eksekutif (N29) 09 - 460 2147
6. Nor Azira binti Abd Rahman
E-mel : are_zira@uitm.edu.my
Pembantu Tadbir Kanan (N22)  09 - 460 2166
7. Suhartini Binti Zakaria
E-mel : suhartini@uitm.edu.my
Pembantu Tadbir Kanan (N22) 09 - 460 2140
8. Norhakimah binti Ishar
E-mel : ekin@uitm.edu.my
Pembantu Tadbir Kanan (N22) 09 - 460 2125
9. Nurhidayah Amira Binti Jamalulail
E-mel : miera@uitm.edu.my
Pembantu Tadbir (N19) 09 - 460 2142
10. Abd Razak bin Md Saad
E-mel : a_razak1007@uitm.edu.my
Pembantu Operasi Kanan (N14) 09 - 460 2143
Unit Kerjaya & Kaunseling
No. Nama & E-mel Jawatan No Telefon
1. Wan Noradila binti Wan Mohd Zain
E-mel: wanno301@uitm.edu.my
Timbalan Pegawai Psikologi (S48) 09 - 460 2439
2. Anita binti Abu Kassim
E-mel: anitakassim@uitm.edu.my
Pegawai Psikologi Kanan (S44) 09 - 460 2440
3. Muhamad Naim bin Hj Jamaludin
E-mel: mdnaim@uitm.edu.my
Pegawai Psikologi Kanan (S44) 09 - 460 2458
4. Yanti Hartini binti Suparno
E-mel: ninie5538@uitm.edu.my
Pembantu Tadbir Kanan (N22) 09 - 460 2457
5. Pejabat Am Kaunseling   09 - 460 3308
Unit Kesihatan
No. Nama & E-mel Jawatan No Telefon
1. Dr. Nazila binti Haji Marjan
E-mel: drnazila@uitm.edu.my
Ketua Timbalan Pegawai Perubatan (UD54) 09 - 460 2169
2. Rosmawati binti Maarof
E-mel: rosmawatim@uitm.edu.my
Jururawat Kanan (U32) 09 - 460 2178
3. Mohd Ridzuan bin Mohd Zukri
E-mel: ridzuanzukri@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Perubatan Kanan (U32) 09 - 460 2159
4. Fauziana binti Zainol Abidin
E-mel: zianazaimah@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Farmasi Kanan (U32) 09 - 460 2192
5. Azana binti Aziz
E-mel: azana@uitm.edu.my
Jururawat Kanan (U32) 09 - 460 2838
6. Ikhwan Hazim Bin Jumat Rasit
E-mel: ikhwanhazim@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Perubatan (U29) 09 - 460 2167
7. Idarayani binti Mat Saleh
E-mel: idarayani@uitm.edu.my
Jururawat Masyarakat Kanan (U24) 09 - 460 2168
8. Siti Nur Izzah Najihah binti Asmawi
E-mel: izzahnajihah@uitm.edu.my
Pembantu Tadbir (N19) 09 - 460 2194
9. Muhammad Notan bin Mat Sarif
E-mel: haziq@uitm.edu.my
Pembantu Perawatan Kesihatan (U11) 09 - 460 2168
10. Mohd Nizam bin Zainal Abidin
E-mel: burn_pahang@uitm.edu.my
Pemandu (H11) 09 - 460 2168
Unit Sukan
No. Nama & E-mel Jawatan No Telefon
1. Hamidah binti Abd Rahman
E-mel: midahr657@uitm.edu.my
Timbalan Ketua Pegawai Sukan (S48) 09 - 460 2756
2. Mukhriz bin Mohamed
E-mel: mukhr816@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Belia & Sukan Kanan (S32) 09 - 460 2763
3. Hajah Nur Afzan binti Abu Kassim
E-mel: nur_afzan@uitm.edu.my
Pembantu Belia & Sukan Kanan (S22) 09 - 460 2759
4. Mi Hussein bin Jamaludin
E-mel: mie_hussein@uitm.edu.my
Pembantu Belia & Sukan (S19) 09 - 460 2761
5. Stor Sukan   09 - 460 2403
Unit Kebudayaan
No. Nama & E-mel Jawatan No Telefon
1. Norshasila binti Kalam
E-mel: shila@uitm.edu.my
Penolong Pegawai Kebudayaan Kanan (B32) 09 - 460 2151
Unit Kepimpinan Pelajar
No. Nama & E-mel Jawatan No Telefon
1. Mohd Faizal Azrul bin Muhamad @ Che Harun
E-mel: faizalazrul@uitm.edu.my
Ketua Unit Kepimpinan Pelajar 09 - 460 2633
Unit Kokurikulum
No. Nama & E-mel Jawatan No Telefon
1. Mat Zaid bin Yazid
E-mel: mzaid951@uitm.edu.my
Penolong Pendaftar Kanan (N44) 09 - 460 2732
2. Ahmad Ikmal bin Mohamed
E-mel: ahmadikmal@uitm.edu.my
Pegawai Eksekutif (N29) 09 - 460 2844
3. Mohamad Nanyan bin Mohamad Jusoh
E-mel: m_nanyan@uitm.edu.my
Kerani Kanan (N22) 09 - 460 2844
4. Nurul Aziezuliawatie binti Abdullah
E-mel: nurulazie@uitm.edu.my
Kerani (N19) 09 - 460 2739
Unit Residensi dan Hospitaliti Pelajar Kompleks Tok Gajah
No. Nama & E-mel Jawatan No Telefon
1. Azidatul Anis binti Aziz
E-mel: azidatul@uitm.edu.my
Penolong Pendaftar (N41) 09 - 460 2152
2. Firdaus bin Sarbini
E-mel: firdaus89@uitm.edu.my
Penolong Pengurus Asrama Kanan (N32) 09 - 460 3332
3. Wan Aishah Rubaini binti Meor Zainudin
E-mel: 
Pegawai Eksekutif (Pengurusan Asrama) (N29) 09 - 460 3207
4. Hairul Azwa bin Harun
E-mel: ibnharun@uitm.edu.my
Penyelia Asrama Kanan (N22) 09 - 460 3110
5. Suhairil bin Sulaiman
E-mel: suhairil@uitm.edu.my
Penyelia Asrama Kanan (N22) 09 - 460 3103
6. Ahmad Azhali bin Mohamad
E-mel: eyezart@uitm.edu.my
Pembantu Operasi (N11) 09 - 460 3301
7. Mohd Fahmi bin Hassan
E-mel: zulfahmy@uitm.edu.my
Pembantu Operasi (N11) 09 - 460 3303
8. Kaunter Pejabat Am 1   09 - 460 3320
9. Kaunter Pejabat Am 2   09 - 460 2153
Unit Residensi dan Hospitaliti Pelajar Kolej Mat Kilau
No. Nama & E-mel Jawatan No Telefon
1. Wan Rozila binti Wan Abdullah
E-mel: wrozila@uitm.edu.my
Penolong Pendaftar (N41) 09 - 460 2181
2. Norjulia binti Tajarahim
E-mel: norjulia7387@uitm.edu.my
Pegawai Eksekutif (N29) 09 - 460 2189
3. Hamidah binti Ahmad
E-mel: mid@uitm.edu.my
Penyelia Asrama Kanan (N22)  09 - 460 2750
4. Nur Marni binti Mohd Nasir
E-mel: mandy@uitm.edu.my
Penyelia Asrama Kanan (N22) 09 - 460 2189
5. YM Raja Zamani Shah bin Raja Muhammad
E-mel: jaffa@uitm.edu.my
Pembantu Operasi Kanan (N14) 09 - 460 2785
6. Mohd Ariffin bin Ramli
E-mel: bede@uitm.edu.my
Pembantu Operasi (N11) 09 - 460 2185
7. Mohd Sobri bin Omar @ Ramli
E-mel: msob03@uitm.edu.my
Pembantu Operasi (N11) 09 - 460 2185
8. Mohd Syafiq Aizuddin Bin Mohd Anuar
E-mel: syafiqaizuddin@uitm.edu.my
Pembantu Operasi (N11) 09 - 460 2750