ACADEMIC AFFAIRS

This image for Image Layouts addon


BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

Bahagian Hal Ehwal Akademik (Bahagian Hal Ehwal Akademik - BHEA) menguruskan semua hal ehwal akademik universiti. Ia telah ditubuhkan pada 21 Ogos 1969 apabila Institut Teknologi MARA (ITM) pertama kali disusun semula. Ia kemudiannya diketuai oleh Dekan Hal Ehwal Pelajar. Pada mulanya, BHEA berjaya hanya sembilan (9) buah sekolah (yang kini dikenali sebagai fakulti) yang menawarkan 42 program. Pada tahun 1988, ITM telah melalui penyusunan semula lain. Tiga (3) Penolong Pengarah (Akademik) telah dilantik untuk membantu Dekan Hal Ehwal Pelajar. Pada tahun 1998, Pindaan-pindaan dibuat kepada Akta ITM 1976 yang membawa kepada perubahan seterusnya. ITM telah dinaik taraf kepada status universiti dan dengan itu dinamakan Universiti Teknologi MARA atau UiTM.
Website
Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat.
Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya melahirkan graduan yang berdaya saing, global dan beretika.
Kami, berjanji dan komited untuk memberi perkhidmatan bagi urusan hal ehwal akademik dengan penuh bertanggungjawab, cekap dan berkesan. Kami menjanjikan perkhidmatan fungsi utama seperti berikut :-

Pendaftaran dan Kemaskini Rekod Pelajar

 • Mendaftarkan pelajar baru dalam masa 15 minit.
 • Mendaftarkan pelajar lama dalam masa 5 minit.
 • Mengemaskini rekod pelajar dalam tempoh 24 jam selepas mendaftar.
 • Menyenggara fail peribadi pelajar secara berterusan.

Kemudahan Pembelajaran (Bilik Kuliah)

 • Membuat pemeriksaan berkala di bilik–bilik kuliah sepanjang semester berjalan.
 • Mempastikan kerusi dan meja di bilik-bilik kuliah mencukupi mengikut kapasiti.
 • Memberi keputusan serta-merta tempahan dewan/bilik kuliah selepas permohonan.

Tatatertib Pelajar (Akademik)

 • Mengeluarkan surat pertuduhan tatatertib dalam tempoh 21 hari selepas menerima laporan lengkap.
 • Mengeluarkan surat keputusan tatatertib serta-merta selepas perbicaraan selesai.

Lawatan Akademik

 • Mengeluarkan surat keputusan dalam tempoh 3 hari selepas menerima permohonan yang lengkap.
 • Mempastikan laporan lawatan diterima dalam tempoh 14 hari dari tarikh lawatan dilaksanakan.

AM

 • Mengeluarkan surat keputusan dalam tempoh 3 hari selepas menerima permohonan yang lengkap.
 • Mempastikan laporan lawatan diterima dalam tempoh 14 hari dari tarikh lawatan dilaksanakan.
Sila klik pautan berikut, untuk maklumat lanjut : HEA Facebook

UNIT - UNIT DI BAWAH BHEA

Unit Pentadbiran Am dan Kemasukan Rekod Pelajar (KRP)
No. Nama & E-mel Jawatan No Telefon
1. Prof. Madya Dr. Nazirah binti Ramli
E-mel : Timbalan Rektor HEA UiTM Pahang
nazirahr@uitm.edu.my
Timbalan Rektor HEA 09 - 460 2022
2. Hafizah binti Abdul Majid
E-mel: hafizah2108@uitm.edu.my
Setiausaha Pejabat Kanan (N32) 09 - 460 2221
3. Mariam Zam Zurina binti Ja'afar
E-mel: zamzurina@uitm.edu.my
Penolong Pendaftar Kanan (N44) 09 - 460 2196
4. Saiidatussida binti Sukar
E-mel : saiidatussida@uitm.edu.my
Pegawai Eksekutif (N29) 09 - 460 2030
5. Muhamad Zulfazli Bin Muhammad Zein
E-mel : mzulfazli@uitm.edu.my
Penolong Jurutera (JA29) 09 - 460 2239
6. Shamshul Kamal bin Shaharuddin
E-mel : shamsulkamal@uitm.edu.my
Penolong Jurutera (JA29) 09 - 460 2278
7. Ramlee bin Rosdi
E-mel : lancergsr@uitm.edu.my
Kerani Kanan (N22) 09 - 460 2106
8. Che Wan Mohd Asri bin Che Wan Yusof
E-mel : chewan2028@uitm.edu.my
Kerani Kanan (N22) 09 - 460 2198
9. Mohd Noor Hisam bin Ahmad
E-mel : sham_8247@uitm.edu.my
Kerani Kanan (N22) 09 - 460 2163
10. Sharifah Radziah binti Ismail
E-mel : sharifahradziah@uitm.edu.my
Kerani Kanan (N22) 09 - 460 2197
11. Intan Mariana binti Ahmad Taupek
E-mel : intanmariana@uitm.edu.my
Kerani (N19) 09 - 460 2162
12. Mohd Afzan bin Mamat @ Zakaria
E-mel : afzanmamat@uitm.edu.my
Kerani (N19) 09 - 460 2163