Jawatankuasa Eksekutif Negeri (JKEN)

Jawatankuasa Eksekutif Negeri (JKEN)


Jawatankuasa Eksekutif Negeri (JKEN)

Jawatankuasa Eksekutif Negeri (JKEN) adalah yang tertinggi dalam badan tadbir urus di kampus UiTM Pahang.

Bidang kuasa ME adalah untuk menyemak dan memastikan pelaksanaan dasar dan objektif UiTM am dan kampus Pahang terutama dalam semua bahagian atau jabatan kerajaan, meluluskan polisi Khas di Kampus Pahang meliputi semua fungsi Jabatan atau Bahagian, meluluskan aktiviti-aktiviti besar dan cepat di luar bidang kuasa ketua-ketua bahagian, untuk memastikan perancangan strategik kampus sentiasa dikemaskini dan dimaklumkan kepada semua ahli-ahli Mesyuarat Pengurusan Dalaman (MPD).

Keputusan ME dan MPD juga bertindak sebagai rujukan dan panduan kepada mesyuarat di Program Bahagian / Unit. Pada peringkat ini matlamat kerja dan memastikan aktiviti-aktiviti pelaksanaan mereka (Operasi) disediakan dari peringkat bahagian bawah untuk individu sesuai dengan peranan masing-masing sama ada sebagai pengurus, penyelia atau pekerja (Operasi eksekutif).

Sumber - Bahagian Pentadbiran, UiTM Pahang

Maklumat lanjut