Tahniah kepada semua penyelidik yang telah berjaya menerbitkan artikel dalam penerbitan terindeks Scopus/WoS.

Tahniah diucapkan kepada semua penyelidik yang telah berjaya menerbitkan artikel dalam penerbitan terindeks Scopus/WoS.

Semoga kejayaan ini dapat menjadi pendorong semangat untuk semua pensyarah UiTM Cawangan Pahang.

#kitaUiTM
#uitmdihatiku
#uitmcawanganpahang
#kampuskhazanahalam