PERTANDINGAN IDEA UNGGUL 2021 PERINGKAT UiTM CAWANGAN PAHANG

Image
Pelan Strategik UiTM 2020 - 2025 menggariskan Initiatif #110 iaitu perlaksanaan Operational Excellence (OE) / Kecemerlangan Operasi di dalam proses kerja harian PTJ bagi memenuhi kehendak pelanggan di setiap kampus/fakulti.

Program: Pertandingan Idea Unggul 2021 Peringkat UiTM Cawangan Pahang
  • Tarikh & Hari: 25 Oktober 2021, Isnin (peringkat saringan) & 3 November 2021, Rabu (peringkat akhir)
  • Masa: 9.00 pagi - 4.30 petang
  • Platform: Google Meet / Dewan Al-Biruni (bergantung kepada situasi semasa PKP)
Semua PEJABAT/BAHAGIAN/UNIT adalah DIWAJIBKAN untuk menyertai dengan mempertandingkan proses kerja PTJ yang telah dipilih dan penambahbaikan yang telah dibuat.