Permohonan Zakat Bil 1/2020

Perhatian kepada semua Pelajar Sarjana Muda Dan Diploma UiTM Cawangan Pahang
(Kampus Jengka dan Kampus Raub)

PERMOHONAN ZAKAT TELAH DIBUKA

  1. Perhatian kepada semua Sarjana Muda dan Diploma UiTM Cawangan Pahang (Kampus Jengka dan Kampus Raub), Pemohonan zakat Bil 1/2020 telah dibuka bermula  22 Oktober  Hingga 05 November 2020 .
  2. Sila isi borang permohonan on-line di laman web UiTM Cawangan Pahang atau mengimbas Qr code yang di sertakan untuk permohonan.
  3. Semua ruangan permohonan hendaklah diisi dengan menggunakan HURUF BESAR
  4. Keutamaan adalah kepada pelajar daripada keluarga yang berpendapatan rendah
  5. Borang yang tidak lengkap / tidak menepati syarat tidak akan diproses

Link Permohonan:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8U7eKW2_ZhGHCsFLSBmEFPkDrROyXyPkUrseGvmz-QH-41w/viewform?usp=sf_link

Sila Klik pautan di sini untuk maklumat lanjut : Permohonan Zakat