Syabas dan tahniah kepada para Pensyarah UiTM Cawangan Pahang yang telah menyertai sebagai ketua dan ahli projek di INDES2020 dan ICON2020

Syabas dan tahniah kepada para Pensyarah UiTM Cawangan Pahang yang telah menyertai sebagai ketua dan ahli projek di 9th International Innovation, Invention & Design Competition (INDES2020) anjuran UiTM Cawangan Perak dan 3rd International Innovation, Invention & Design Competition (ICON2020) anjuran UiTM Cawangan Terengganu.
 
UiTM Cawangan Pahang telah berjaya membawa pulang 2 pingat (Perak dan Gangsa) di INDES2020 dan 11 pingat (3 Emas, 4 Perak dan 4 Gangsa) di ICON2020. Projek-projek inovasi yang diketengahkan ini adalah dari hasil projek penyelidikan dan dari aktiviti-aktiviti memperkasakan pengajaran dan pembelajaran.
 
Berharap dengan kejayaan yang dicapai ini akan memberi semangat dan motivasi kepada para pensyarah di UiTM Cawangan Pahang untuk meningkatkan aktiviti penyelidikan dan sekaligus meningkatkan aktiviti berkaitan dengan projek inovasi di kampus.
 
Akhir kata, diharapkan juga projek-projek inovasi ini dapat dikomersialkan dan berkongsi dengan komuniti. Insyaallah..
 

9th International Innovation, Invention & Design Competition (INDES2020) 30 October 2020
Anjuran: UiTM Cawangan Perak

NO PESERTA PROJEK PINGAT
1. Dr. Tengku Intan Suzila Tengku Sharif, Ahmad Nazri Jelani, Khairul Firhan Yusob, Mohd Yusri Mohamad Noor (APB) Lecturers’ Electronic Briefcase (LEB): An Elevation of Electronic Teaching Portfolio (e-TP) PERAK
2. Dr. Siti Zalifah Mahmud, Muhammad Akmal Anuar, Ainul Munirah Abdul Jalil, Nurrohana Ahmad, Dr. Siti Noorbaini Sarmin, Noorshashillawati Azura Mohammad (FSG PPIP) Hybrid Coffee Tabletop from Off-cut Tree Branches and Epoxy Resin GANGSA
 

3rd International Innovation, Invention & Design Competition (ICON2020) 15 November 2020
Anjuran: UiTM Cawangan Terengganu

BIL PESERTA PROJEK PINGAT
1. Ts. Mohd Norafizal Abd Aziz, Siti Aishah Mohammad, Eily Azer (FSKM) Students’ Application Letter in Cloud (STALIC) EMAS
2. Sarina Hashim, Dr. Muzamil Mustaffa (FSG PPS) Get Graduates to Become Agropreneurs EMAS
3. Nur Hidayahtul Nabihah binti Manas, Noor Amira Syawani binti Abd Rahman, Mohd Rozaimy bin Ridzuan, Siti Nadiah binti Nain, Muhamad Hafiz bin Hishamudin (FSPPP) Match-it 2.0: A Card Game for Learning Legal Cases. EMAS
4. Nurrohana Ahmad, Hazlin Hasan, Shofiyah Zulkifli, Dr. Siti Zalifah Mahmud (FSG PPIP) Handy Stackable Pinewood Pallets Keeper PERAK
5. Noorshasillawati Azura binti Mohammad, Dr. Nurul Husna Mohd Hassan, Zaimatul Aqmar Abdullah, Dr. Siti Zalifah binti Mahmud (FSG PPIP) Upcycling Ideas: Turning Plastic Trash into Wood Plastic Composites PERAK
6. Nor Lailatul Wahidah Musa, Liliwirianis Nawi, Nur Thabitah Shaikh Nasir, Dr. Nurun Nadhirah Md Isa, Sarah Laila Mohd Jan (FSG PPS) Aloe Coat: Edible Shelf Life Extender PERAK
7. Ts. Dr. Khairi Khalid, Muhd Eizan Shafiq Abdul Aziz, Juhaida Ismail, Ts. Zulhafizal Mohd Othman, Sr. Mohd Razmi Zainuddin (FKA) Hydraulic Formula in Civil Engineering (HydraFOC) PERAK
8. Wan Noni Afida Ab Manan, Nik Nur Syafika Nik Hashim, Nurul Zulaikha Che Ghani, Nur Sha’adah Zainuddin (FSG PPS) Risk Assessment of Heavy Metals in Street Food
GANGSA
9. Dr. Siti Khadijah A. Karim, Nursuria Md Setamam, Roziana Bujang, Nur Syamimi Zainuddin, Shahida Hanum Kamarullah (FSG PPS) Improving Online Teaching Method with Laboratory Demonstration Video GANGSA
10. Ainul Munirah binti Abdul Jalil, Nur Hannani binti Abdul Latif, Muhd Faiz bin Ismail, Dr. Siti Zalifah binti Mahmud, Zaimatul Aqmar binti Abdullah (FSG PPIP) Hidden Storage Side Table GANGSA
11. Nur Sha’adah Zainuddin, Wan Noni Afida Ab Manan, Fairuzdzah Ahmad Lothfy, Iskandar Shahrim Mustafa (FSG PPS) Cresol Red Dye Blend on Hema Binder: Sensitivity of Cresol Red-dyed Polyhydroxyethymethacrylate (PHEMAG) on Photon Beam GANGSA

 

Sekian terima kasih
 
Ts. Dr. Mohd Syahrul Hisyam bin Mohd Sani
Koordinator Unit Pengurusan Penyelidikan
Bahagian Penyelidikan & Jaringan Industri (PJI)
UiTM Cawangan Pahang