Selamat Bersara dan Terima kasih atas segala jasa khidmat bakti kepada UiTM Cawangan Pahang khasnya.

Image
Selamat Bersara kepada Prof. Madya Ts. Dr. Hajah Rahmah Lob Yussof, Mantan Profesor Madya Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM Cawangan Pahang, Kampus Raub bermula 29 Julai 2021.

Pengurusan Tertinggi dan seluruh warga UiTM Cawangan Pahang mengucapkan jutaan terima kasih atas segala jasa khidmat bakti kepada UiTM Cawangan Pahang khasnya.

Image
Selamat Bersara kepada Dr. Shaikh Abdul Karim Yamani Zakaria (Shaikh Yamani), Mantan Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Industri Perkayuan (PPIP) UiTM Cawangan Pahang bermula 29 Julai 2021.

Pengurusan Tertinggi dan seluruh warga UiTM Cawangan Pahang mengucapkan jutaan terima kasih atas segala jasa khidmat bakti kepada UiTM Cawangan Pahang khasnya.