Faculty of Administrative Science & Policy Studies

Head Of Schools

Che Hamdan Che Mohd Razali
Ketua Pusat Pengajian
UiTM Cawangan Pahang
Kampus Raub
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone No : 09-351 5470

Coordinator

Shamsinar Rahman
Koordinator Kursus AM
UiTM Cawangan Pahang
Kampus Raub
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone No : 09-351 5462
FaxNo : 09-356 1046

Introduction

VISI FSPPP

Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

MISI FSPPP

Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

OBJEKTIF FSPPP

  • Kecemerlangan dan inovasi dalam amalan pengajaran dan penyelidikan.
  • Pengalaman universiti yang sihat dan pengayaan akademik untuk pelajar.
  • Tumpuan antarabangsa yang kuat dalam aktiviti fakulti.
  • Kakitangan yang mahir dan berpengetahuan yang boleh bertindak secara kreatif terhadap cabaran dan peluang.
  • Penglibatan yang produktif dengan komuniti kebangsaan, serantau dan antarabangsa
  • Keupayaan yang dipertingkatkan untuk memanfaatkan kelebihan peluang perniagaan yang tepat dan tepat pada masanya yang akan menyokong visi dan matlamat FSPPP