Wood World Day 2022

Majlis Pelancaran Kempen Penanaman 100 juta Pokok

Setinggi-tinggi Tahniah kepada Profesor Ts. Dr. Megat Ahmad Kamal Megat Hanafiah atas pelantikan sebagai Profesor Gred C (VK7)

Setinggi-tinggi Tahniah kepada Dr. Shaari Daud atas pelantikan sebagai Ketua Pusat Pengajian Fakulti Sains Gunaan UiTM Cawangan Pahang

Jutaan Terima Kasih kepada Dr. Muzamil Mustaffa, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Gunaan atas khidmat jasa bakti sebagai Ketua Pusat Pengajian Fakulti Sains Gunaan

Jutaan Terima Kasih kepada Dr. Nor Hidayatun bt Abdul Razak, Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan atas khidmat jasa bakti sebagai Koordinator Keusahawanan

Setinggi-tinggi Tahniah kepada Puan Mas’udah binti Asmui atas pelantikan sebagai Ketua Pusat Pengajian Pengurusan Gunaan UiTM Cawangan Pahang

Iklan Sebutharga : Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Di Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang, Kampus Kuantan

Tahniah UiTM Cawangan Pahang di atas pencapaian cemerlang 6 bintang Skor i-UiTM untuk Petunjuk Prestasi (PI) Tahun 2021

Tahniah YBhg. Prof. Ts. Dr. Azhan bin Hashim @ Ismail atas pelantikan sebagai Dekan Fakulti Perladangan dan Agroteknologi.

Setinggi-tinggi Tahniah kepada Dr. M. Adli Mohd Sidi atas pelantikan sebagai Penyelaras Jaringan Masyarakat UiTM Cawangan Pahang

Jutaan Terima Kasih kepada Dr. Nurrohana Ahmad, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Gunaan atas khidmat jasa bakti sebagai Penyelaras Jaringan Masyarakat UiTM Cawangan Pahang

Setinggi-tinggi Tahniah kepada Puan Maisarah Ishak atas pelantikan sebagai Koordinator Keusahawanan (MASMED) UiTM Cawangan Pahang

Setinggi-tinggi Tahniah kepada Dr. Nurrohana Ahmad atas pelantikan sebagai Koordinator ICAN UiTM Cawangan Pahang

Setinggi-tinggi Tahniah kepada Puan Norhaslinda binti Arun atas pelantikan semula sebagai Ketua Staf Residen Kolej (SRK) UiTM Cawangan Pahang

Jutaan Terima Kasih kepada Dr. Hartini Ahmad Rafaie, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Gunaan atas khidmat jasa bakti sebagai Koordinator Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni UiTM Cawangan Pahang