HOME: Hal Ehwal Pelajar Unit Pengurusan Kolej

Unit Pengurusan Kolej

E-mail Print PDF

Piagam Pelanggan

Kami staf Kolej Kediaman Pelajar dengan ini berjanji akan:

1. Meluluskan permohonan pelajar yang layak untuk menginap di kolej kediaman mengikut kapasiti semasa.

2. Menawarkan kepelbagaian program pembangunan pelajar kepada semua pelajar yang menginap di kolej.

3. Memastikan penghuni yang tinggal di kolej selamat selaras dengan dasar dan objektif keselamatan UiTM.

4. Mempertingkatkan pengguna kemudahan di kolej untuk manfaat kepada semua pelajar yang menginap di kolej.

5. Memastikan persekitaran kolej kediaman sesuai untuk penginapan dan pembelajaran selaras dengan dasar persekitaran UiTM.

6. Mempertingkatkan kecekapan perkhidmatan pentadbiran kolej:

:- Melayan urusan di kaunter tidak melebihi 5 minit.

:- Mengambil tindakan  terhadap aduan kerosakan rasmi dalam masa 1 hingga 24 jam.

:- Memberi maklum balas terhadap aduan/ komen /cadangan dalam tempoh 1 hingga 5 hari bekerja.

7. Layanan mesra, cepat dan bertanggungjawab.