Mesyuarat Pengurusan Dalaman (MPD), mesyuarat pakar-pakar untuk membentangkan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bahagian mereka dan melaporkan pencapaian dan masalah atau isu-isu pelaksanaan.

MPD melalui ini semua Ketua Bahagian dimaklumkan mengenai kemajuan dan pembangunan aktiviti-aktiviti terbaru seluruh kampus, mengenal pasti tugas-tugas dan tanggungjawab yang juga perlu dilaksanakan akibat daripada perkembangan di tempat lain dan berkongsi inspirasi dan tanggungjawab dalam menyelesaikan apa jua masalah dan isu-isu dalam Division yang .

Ini bermakna MPD memegang objektif utama untuk memastikan setiap bahagian melaksanakan fungsi masing-masing dengan baik dan jelas pencapaian yang boleh diukur.

MPD juga memberi input kepada ME dalam membuat keputusan di peringkat dasar.

Objektif utama MPD:

  • Pastikan setiap bahagian melaksanakan fungsi masing-masing dalam pencapaian teratur dan jelas dan boleh diukur
  • Memberi input kepada ME dalam membuat keputusan di peringkat dasar

Melalui MPD, Ketua Bahagian yang bertanggungjawab:

  • Membentangkan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bahagian mereka
  • Laporan mengenai setiap Bahagian KPI pencapaian dan masalah atau isu-isu SKT dan
  • Mendapatkan maklumat terkini mengenai perkembangan dan pembangunan keseluruhan aktiviti kampus
  • Mengenal pasti tugas dan tanggungjawab juga perlu dilaksanakan akibat daripada perkembangan di tempat lain
  • Berkongsi idea dan tanggungjawab dalam menyelesaikan apa jua masalah dan isu-isu dalam Division yang

Sumber: - Pentadbiran, UiTM Pahang