Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR)

Perpustakaan Tun Abdul Razak Kampus Raub mempunyai 7 orang staf yang terdiri daripada 5 orang pembantu pustakawan dan 2 orang pustakawan iaitu Encik Mohd Anwar Hassim dan Puan Nur Fatihah Muhamad.
Objektif
  • Memperkasakan sistem penyampaian perkhidmatan perpustakaan UiTM sebagai pusat kecemerlangan maklumat yang sentiasa dirujuk, dihormati dan kekal relevan
  • Mempelbagai sumber ilmu yang komprehensif, terkini dan relevan meliputi pelbagai format yang dapat diakses secara fizikal dan maya
  • Menyediakan kemudahan persekitaran yang kondusif untuk pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan
  • Menambah baik kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi terkini yang berfokuskan kepada keperluan pelanggan
  • Memperkasakan modal insan melalui Budaya PERDANA dalam kalangan warga UiTM
  Mohd Anwar Hassim
Pustakawan
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone No : 09-351 5549
FaxNo : 09-355 0776

Bil
1.
2.

Jawatan
Pustakawan
Pembantu Pustakawan

Gred
S41
S19

Jumlah
2
5