Bahagian Pentadbiran

Bahagian Pentadbiran merupakan antara bahagian terpenting di UiTM (Pahang) Kampus Raub yang bertanggungjawab menguruskan segala hal ehwal pentadbiran dan sumber manusia. Ia telah memulakan operasinya pada 15 November 2015 iaitu pada tarikh Kampus UiTM Raub diserahkan oleh pihak Konsesi kepada pihak UiTM.

Bahagian ini menjalankan operasinya mengikut fungsi-fungsi berikut:

  • Pengurusan Sumber Manusia
  • Pembangunan Sumber Manusia
  • Pentadbiran Am
  • Pengurusan Kenderaan
Bahagian ini terdiri dari (10) orang staf seperti berikut.
 

  Mohd Hasni Hussin
Penolong Pendaftar Kanan
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone No : 09-351 5212
FaxNo : 09-355 0776

Bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jawatan
Penolong Pendaftar Kanan
Pegawai Eksekutif
Pembantu Tadbir
Pembantu Operasi
Pemandu Kanan
Pemandu

Gred
N44
N29
N19
N11
H14
H11

Jumlah
1
1
2
1
1
4