Polis Bantuan (PB)

Pada awal penubuhannya, dikenali sebagai bahagian keselamatan dan pernah diletakkan dibawah seliaan pejabat pengarah, pejabat pendaftar dan pejabat canseleri. Mulai 01 februari 2008, jawatankuasa eksekutif telah bersetuju supaya bahagian keselamatan uitm diselia oleh pejabat pendaftar . Bahagian keselamatan uitm kemudiannya mendapat pengiktirafan menjadi ibu pejabat polis bantuan uitm yang mana telah berkuatkuasa pada julai 2011. Moto pasukan polis bantuan uitm adalah tegas, adil dan berhemah.
Visi

Unit Polis Bantuan sebagai Pusat Pengurusan Keselamatan Universiti yang cemerlang berteraskan penggunaan teknologi bagi menyokong dan mendorong kearah pencapaian visi universiti

Misi

Memberi perkhidmatan yang professional, berintegriti dan berakauntabiliti bagi mewujudkan kampus yang selamat demi menjaga imej universiti

Objektif
  • Memberi khidmat polis ke kawasan – kawasan di mana liputan polis tidak berkesan
  • Membolehkan pengawal-pengawal keselamatan yang bekerja di jabatan–jabatan kerajaan , badan-badan berkanun dan sektor swasta mempunyai kuasa-kuasa polis serta membolehkan mereka membawa senjatapi semasa melaksanakan tugas-tugas di dalam kawasan yang ditentukan
  • Sebagai unit sokongan / bantuan kepada PDRM dalam sesuatu situasi yang diperlukan


  En. Mohd Faizol Mohamad
Penolong Pengawal Keselamatan (KP29)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone No : 09-351 5613
FaxNo :09-3550776

Bil
1.
2.
3.
4.

Jawatan
Penolong Pegawai Keselamatan
Pembantu Keselamatan
Pegawal Keselamatan Kanan
Pegawal Keselamatan

Gred
KP29
KP19
KP14
KP11

Jumlah
1
1
3
10