Pejabat Bendahari

Pejabat Bendahari bertanggungjawab dalam menguruskan segala hal melibatkan Pengurusan Kewangan Kampus UiTM Raub. Pada tanggal 15 November 2015, Pejabat Bendahari telah mula beroperasi sepenuhnya di UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub dan ditempatkan Aras 1, Bangunan Pentadbiran Dato’ Bahaman diketuai oleh Penolong Bendahari Kanan.

Objektif

  • Mencapai pengurusan kewangan terbaik dengan mendapat sijil Audit Bersih
  • Meningkatkan persepsi dan kepuasan pelanggan dengan menepati Piagam Pelanggan dan peraturan yang ditetapkan
  • Menggalakkan budaya penambahbaikan berterusan oleh semua staf dengan penglibatan staf sekurang-kurangnya dalam satu projek atau inisiatif kualiti setiap tahun
  • Mencapai penggunaan 100% sistem teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) bagi semua operasi sistem pengurusan kewangan
    Nurkamarusyani Mohd Zain
Penolong Bendahari Kanan
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone No : 09-351 5231
FaxNo : 09-355 0940

Bil
1.
2.

Jawatan
Penolong Bendahari Kanan
Penolong Akauntan

Gred
W44
W29

Jumlah
1
5