Unit Sukan HEP

Sesuai dengan namanya, Unit Sukan berfungsi sebagai sebuah unit yang bertanggungjawab terhadap aktiviti-aktiviti dan urusan di universiti ini, baik yang melibatkan staf ataupun pelajar. Antara fungsi :
  • Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti sukan pelajar baik berbentuk harian, latihan dan kejohanan
  • Menasihati, membantu dan memantau kelab/persatuan sukan pelajar dan staf dalam menjalankan aktiviti sukan
  • Memastikan padang/gelanggang dan kemudahan sukan dapat digunakan dengan selamat
  • Menguruskan sistem dan perjadualan penggunaan padang/gelanggang sukan baik untuk pelajar, staf mahupun penyewa pihak luar
Objektif

Memberi perkhidmatan dalam apa jua urusan sukan pelajar dan staf. Ianya melibatkan urusan sukan didalam mahupun di luar kampus. Unit ini juga bertanggungjawab mengenalpasti dan mengembangkan bakat-bakat sukan di kalangan pelajar dan staf.

Unit ini terdiri dari (3) orang staf seperti berikut:

  YM Engku Syahrial b. Engku Halin
Pen. Pegawai Belia & Sukan
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone No : 09-351 5748
FaxNo : 09-355 0776

Bil
1.
2.

Jawatan
Penolong Pegawai Belia & Sukan
Pembantu Belia & Sukan

Gred
S29
S19

Jumlah
1
2