Unit Pengurusan Kolej HEP

Unit Pengurusan Kolej (UPK) UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub dibuka secara rasmi pada 16 November 2015. Unit ini merupakan salah satu Unit di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang bertanggungjawab mengurus kemudahan dan kebajikan pelajar yang tinggal di Kolej Kediaman. Seramai hampir 3,000 pelajar ditempatkan di Kolej Kediaman yang terdiri daripada Kolej Mat Kilau, Kolej Tun Teja I dan Kolej Tun Teja II.Ditadbir urus oleh seorang Penolong Pengurus Asrama dan dibantu oleh seorang Pegawai Eksekutif, seorang Pembantu Tadbir dan seorang Pembantu Operasi. Bagi memastikan perkhidmatan berkualiti kepada semua pelajar, unit ini juga mempunyai seramai 12 orang Staf Residen Kolej (SRK), 20 orang Jawatankuasa Perwakilan Kolej dan dibantu oleh 30 orang ‘Repcoll’. Pengurusan dan pentadbiran unit ini terikat dengan Akta 174, Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 dan Peraturan Kolej Kediaman.
Unit ini terdiri dari (3) orang staf seperti berikut:

  Hanisah Abdul Halim
Pen. Pengurus Asrama
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone No : 09-351 5776
FaxNo : 09-355 1432

Bil
1.
2.
3.

Jawatan
Penolong Pegurus Asrama
Pembantu Tadbir
Pembantu Operasi

Gred
N29
N19
N11

Jumlah
1
1
1