Pentadbiran Am HEP

Bahagian Hal Ehwal Pelajar, UiTM Pahang merupakan bahagian yang dipertanggungjawabkan menyediakan kemudahan seperti penginapan, sukan dan membantu kebajikan pelajar. Dalam masa yang sama ianya perlu berfungsi dalam membangunkan potensi diri pelajar supaya menjadi insan yang sepadu dengan unsur-unsur rohani, jasmani, emosi dan intelek seperti digaris oleh Falsafah Pendidikan Negara. Bahagian ini terdiri daripada :
  • Unit Aktiviti Pelajar
  • Unit Tatatertib
  • Unit Bantuan Kewangan/PTPTN
  • Unit Latihan
Misi

Untuk mengukuhkan pembelajaran dan pendidikan ke arah melahirkan graduan yang serba boleh yang mempunyai nilai-nilai daya tahan dan daya juang yang tinggi, berilmu, beriman dan bertaqwa selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Objektif

Objektif

  • Membimbing pelajar-pelajar supaya menjadi lulusan yang sentiasa berilmu, beriman, bertaqwa dan beramal selaras dengan kehendak agama, bangsa dan negara
  • Membentuk dan memupuk sifat amanah, dedikasi, toleransi dan kesetiaan melalui nilai kepimpinan dan disiplin
  • Menanam semangat keberanian, keyakinan, ketrampilan dan berdikari serta sanggup menghadapi cabaran
  • Melahirkan pelajar-pelajar yang sihat dan cerdas agar sentiasa berfikiran positif dan kreatif
  • Meningkatkan kualiti kakitangan
  • Melengkapkan dan meningkatkan kualiti kelengkapan pejabat
Bahagian ini terdiri dari (4) orang staf seperti berikut:

  Mohd Amirul Asyraf bin Abd Aziz
Penolong Pendaftar 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone No : 09-351 5276
FaxNo : 09-355 1432

Bil
1.
2.
3.

Jawatan
Penolong Pendaftar
Pegawai Eksekutif
Pembantu Tadbir

Gred
N41
N29
N19

Jumlah
1
2
2