Pengenalan

Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) merupakan salah satu badan  kepimpinan yang tertinggi di kalangan pelajar-pelajar di universiti. MPP adalah medium penghubung antara pelajar dan pihak pengurusan UiTM untuk menyuarakan masalah, aduan dan cadangan daripada pelajar sama ada untuk pengurusan atau MPP UiTM sendiri. Di samping itu, MPP bertanggungjawab untuk merancang, menyelaras dan memantau program atau pelajar aktiviti di kampus sepanjang tempoh perkhidmatan sebagai MPP.

MPP juga berfungsi untuk mengekalkan kebajikan dan kemudahan pelajar di kampus supaya ia boleh dinyatakan melalui saluran yang betul.

Misi

Untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan untuk kebajikan pelajar dan berusaha untuk memenuhi keperluan, aduan dan cadangan dari pelajar dengan cara yang profesional.

Visi

Untuk menjadi institusi kepimpinan yang dihormati, dipercayai dan dicontohi oleh masyarakat universiti, masyarakat dan negara dalam membentuk kepimpinan masa depan untuk menjadi pemimpin yang lebih profesional dan bijak.

Fungsi

  • Merancang, menyelaras, dan memantau aktiviti-aktiviti dan program pelajar di dalam kampus.
  • Menyelaras semua aktiviti kelab kampus dalaman.
  • Badan perhubungan antara pihak pengurusan dan pelajar.
  • Badan kepimpinan korporat tertinggi dalam kalangan pelajar di UiTM.