Bahagian Hal Ehwal Akademik (HEA)

Bahagian HEA secara am nya mengendalikan:

 • Urusan Pentadbiran Am
 • Urusan Rekod Pelajar
 • Urusan Kemasukan dan Hal Ehwal Pengajian Pelajar
 • Urusan Konvokesyen
 • Urusan Peperiksaan Akhir Pelajar
 • Urusan Hal Ehwal Keperluan Pengajaran & Pembelajaran
 • Urusan Rakaman dan Suntingan
Selain dari itu, Bahagian HEA juga membantu urusan pentadbiran bagi pihak Ketua Pusat Pengajian dan juga Koordinator Program dan Koordinator Kursus.

Objektif:

 • Memberikan Perkhidmatan Yang Mesra Dan Terbaik Bagi Pelajar Dan Kakitangan Akademik Yang Merupakan Pelanggan Utama Kami
 • Menyediakan Kemudahan Prasarana Yang Kondusif Dalam Melengkapkan Keperluan Pengajaran Dan Pembelajaran
 • Pengurusan Akademik Yang Cekap Dan Efisien Dalam Mengendalikan Program Akademik
 • Menguruskan Enrolmen Pelajar Sejajar Dengan Pembangunan Kampus
 • Mengeluarkan Graduan Yang Berdaya Saing, Global Dan Beretika Dalam Semua Bidang Profesional Bertaraf Dunia
Piagam Pelanggan

 • Mengaktifkan Status Pelajar Baru di Sistem SiMS Dalam Masa 2 Hari Selepas Pendaftaran Pelajar
 • Mempamerkan Jadual Waktu Kuliah Dalam Tempoh 7 Hari Selepas Menerima Jadual Waktu Daropada Jawatankuasa Jadual Waktu
 • Mengeluarkan Jadual Waktu Bagi Pengawas Peperiksaan Dalam Tempoh 7 Hari Sebelum Peperiksaan Akhir Bermula
 • Mengeluarkan Surat Pengesahan Pelajar Dalam Tempoh 5 Hari Bekerja Dari Tarikh Permohonan DiBuat
Program Yang Ditawarkan:

Fakulti
Fakulti Pengurusan Perniagaan (FPP)


Fakulti Sains Komputer dan Matematik (FSKM)


Fakulti Sains Pentadbiran Dan Pengajian Polisi (FSPPP)

Program
Diploma Pengajian Perniagaan (BM111)
Diploma Pengajian Bank (BM119)

Diploma Sains Komputer (CS110)
Diploma Statistik (CS111)

Diploma Pentadbiran Awam (AM110)

  Siti Nasuha binti Amiron
Penolong Pendaftar
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone No : 09-351 5254
FaxNo : 09-356 0776

Bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jawatan
Penolong Pendaftar
Pegawai Eksekutif Kanan
Pegawai Eksekutif
Pembantu Makmal Tingkatan Kanan (Media)
Pembantu Tadbir Kanan
Pembantu Tadbir
Pembantu Operasi

Gred
N41
N32
N29
C22
N22
N19
N11

Jumlah
1
1
1
1
1
1
1