Penolong Rektor

Bahagian ini terdiri dari lapan (8) orang staf seperti berikut:

Bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jawatan
Penolong Rektor
Penyelaras Pusat Jaringan & Industri
Penyelaras Unit Pengurusan Kualiti
Penyelaras Unit Komunikasi Korporat
Setiausaha Pejabat
Pembantu Tadbir
Pegawai Khidmat Pelanggan

Gred
DM52
DM52
DM52
DM45
N29
N19
N19

Jumlah
1
1
1
1
1
1
2