Staff Personal Information / Maklumat Peribadi Staf

 Borang Menambah Maklumat Peribadi Staf

PDF Download

 Borang Permohonan Pertukaran Kampus

PDF Download

 Borang Tuntutan Perpindahan Rumah

PDF Download
Vehicles / Kenderaan

 Borang Tempahan Kenderaan UiTM

PDF Download

 Borang Tuntutan Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu

PDF Download
Leave Applications / Permohonan Cuti

 Borang Permohonan Cuti UiTM

PDF Download

 Borang Permohonan Cuti Bersalin

PDF Download

 Borang Permohonan Cuti Gantian

PDF Download

 Borang Sijil Cuti Sakit

PDF Download
Mileage / Perbatuan

 Borang Kebenaran Menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan Bagi Kakitangan Universiti  Teknologi Mara

PDF Download

 Perakuan Kelayakan Kelas Tuntutan Hitungan Batu

PDF Download

 Borang Tuntutan Perjalanan Di Dalam Negeri

PDF Download
Over Time / Lebih Masa

 Borang Arahan Menjalankan Tugas Lebih Masa

PDF Download
Out Of Office / Luar Pejabat

 Borang Arahan Menjalankan Tugas Luar Pejabat

PDF Download

 Borang Permohonan Tempahan Menginap Hotel

PDF Download

 Borang Permohonan Peruntukan Bagi Membawa Barang-Barang Untuk Disimpan (Di Dalam Kawasan/ Luar Ibu Pejabat ) Semasa Berkursus Panjang

PDF Download

 Borang Permohonan Membentang Kertas Kerja di Dalam Negara

PDF Download

 Borang Laporan Kehadiran Membentang Kertas Kerja di Dalam Negara

PDF Download
Overseas / Luar Negara

 Permohonan Perjalanan Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian

PDF Download

 Borang Permohonan Perlindungan Insurans Kesihatan ke Luar Negara/Negara Ketiga

PDF Download
Petty Cash / Wang Panjar

 Borang Permohonan Pendahuluan Wang Runcit

PDF Download

 Borang Tuntutan Upah Menjahit Pakaian Seragam Kakitangan UiTM Pahang

PDF Download

 Borang Tuntutan Pembelian Kasut

PDF Download

 Borang Permohonan Air Mineral "UiTM Dihatiku"

PDF Download
Course Induction / Kursus Induksi

 Borang Permohonan Kursus Induksi

PDF Download

Borang Permohonan Pengecualian Daripada Menghadiri Semula Kursus Induksi Modul Umum @ Modul Kursus

PDF Download
Waktu Kerja Berperingkat ( WBB )

Borang Pemilihan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB)

PDF Download