DASAR PERSEKITARAN

  • Mengekalkan persekitaran yang bersih, hijau dan harmoni dengan memelihara serta memulihara alam semulajadi bagi mengimbangi pembangunan lestari

DASAR HOSPITALITI

  • Menawarkan perkhidmatan terbaik dan layanan mesra kepada setiap pelanggan dengan mengutamakan identiti negeri Pahang.