Program Mengubah Destini Anak Bangsa oleh Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang

 

  • MDAB ditubuhkan bagi memberi pendidikan kepada anak-anak miskin Melayu dan Bumiputera dan luar bandar yang berpendapatan (gaji kasar) ibubapa kurang dari RM4,000 sebulan
  • Pelajar yang lulus dalam MDAB layak ditawarkan ke program Diploma mengikut syarat-syarat kemasukan yang telah ditetapkan oleh UiTM
  • Permohonan adalah dipelawa daripada calon-calon BUMIPUTERA WARGANEGARA MALAYSIA sahaja
  • Keputusan penawaran oleh UiTM adalah MUKTAMAD
  • Brosur program MDAB UiTM Pahang:


Program Yang Ditawarkan

Program
Syarat Kelayakan Am Syarat Khas Program
Pra-Perdagangan (BA002)

Brosur BA002
LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang diiktiraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat minima 3 kredit termasuk Bahasa Melayu LULUS Matematik/Matematik Tambahan
LULUS Bahasa Inggeris dan Sejarah
Pra-Sains (PD007)

Brosur PD007
LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang diiktiraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat minima 3 kredit termasuk Bahasa Melayu KEPUJIAN Matematik/Matematik Tambahan
DAN
LULUS Bahasa Inggeris dan sejarah
SERTA
LULUS salah satu (1) daripada matapelajaran berikut: Fizik, Kimia, Biologi, Sains Tambahan


Maklumat Program

Program & Tempoh Pengajian Info Program Peluang Melanjutkan Pelajaran
Pra-Perdagangan (BA002)
1 semester / 6 bulan
Program ini memberi tumpuan kepada asas Bahasa Inggeris dan Matematik Setelah tamat program ini, calon-calon boleh melanjutkan pengajian ke program diploma yang ditawarkan oleh fakulti di UiTM  seperti Fakulti Pengurusan Perniagaan, Fakulti Pentadbiran dan Undang-Undang, Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan, Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat, Fakulti Perakaunan, Fakulti Pengurusan Maklumat dan Fakulti Komunikasi & Pengajian Media
Pra-Sains (PD007)
1 hingga 2 semester / 6 hingga 12 bulan
Program ini memberi tumpuan kepada asas Sains dan Matematik. Kursus-kursus yang ditawarkan adalah Biologi, Kimia, Fizik, Matematik dan Bahasa Inggeris Setelah tamat program ini, calon-calon boleh melanjutkan pengajian di mana-mana program diploma berasaskan sains dan teknologi yang ditawarkan oleh fakulti di UiTM seperti Fakulti Sains Gunaan, Fakulti Sains Kesihatan, Fakulti Farmasi, Fakulti Kejuruteraan Awam, Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Fakulti Seni Bina, Fakulti Perancangan & Ukur, Fakulti Sains Komputer & Matematik dan Fakulti Sains Sukan & Rekreasi

Permohonan

  • Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Mengubah Destini Anak Bangsa (MDAB) / Mengubah Destini Orang Asli (MDOA) yang boleh didapati sendiri di:-

Bahagian Hal Ehwal Akademik (HEA)
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Pahang
26400 Bandar Tun Abdul Razak Jengka Pahang, Malaysia
Telefon: 09-4602196/2190/2197/2198/2106
Faks: 09-4602208

  • Muat turun borang permohonan MDAB dari laman web UiTM Pahang :- 
  • Muat turun borang permohonan MDOA dari laman web UiTM Pahang:-  
  • Permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dimajukan sendiri atau dihantar ke alamat berikut:-
Sekretariat
Program Mengubah Destini Anak Bangsa (MDAB)
Bahagian Hal Ehwal Akademik (HEA)
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pahang
26400 Bandar Tun Abdul Razak Jengka
Pahang Darul Makmur