Fakulti Pengurusan Perniagaan telah ditubuhkan untuk melahirkan graduan dan profesional dalam bidang pengurusan perniagaan selaras dengan hasrat negara untuk mempunyai kepakaran dalam bidang perniagaan dan yang berkaitan dengannya. Sejak penubuhan sehingga kini, Fakulti Pengurusan Perniagaan bangga dengan kejayaan mengeluarkan graduan-graduan yang telah berjaya mendapat jawatan penting dalam industri.

Fakulti Pengurusan Perniagaan Kampus Raub ketika ini menawarkan dua program untuk lepasan SPM iaitu Diploma Pengajian Perniagaan dan Diploma Pengajian Perbankan sejak permulaan Kampus Raub beroperasi iaitu pada bulan November 2015.

Sehingga November 2016, Fakulti Pengurusan Perniagaan Kampus Raub diketuai oleh seorang Ketua Pusat Pengajian dan mempunyai 29 pensyarah kanan dan pensyarah untuk mendokong dan menyokong program-program yang ditawarkan.

Visi

Untuk menjadi Fakulti Pengurusan Perniagaan yang cemerlang dan kompetitif di Malaysia serta mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa untuk profesionalisme dalam perkhidmatan pendidikan, latihan, penyelidikan dan perundingan.

Misi

Fakulti Pengurusan Perniagaan akan mencapai kecemerlangan akademik berdasarkan kerja dan budaya yang berkualiti melalui:

 •        Menyediakan program bersepadu dengan kursus memenuhi keperluan industri dan negara.
 •      Pembangunan sumber manusia yang berkesan dan mampu memberikan perkhidmatan penyelidikan dan perundingan sehingga pengiktirafan peringkat antarabangsa.
 •      Melahirkan profesional dan graduan yang berdaya saing ke arah memenuhi keperluan industri melalui persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.

Objektif

 • Melahirkan 50% graduan yang mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00.
 • Memastikan penglibatan setiap pensyarah dalam penulisan dan penerbitan sekurang-kurangnya satu penulisan / penerbitan setiap tahun.
 • Penyertaan pensyarah di dalam pertandingan kreatif dan inovasi sekurang-kurangnya satu penyertaan daripada fakulti setahun.
 • Memastikan 60% pelajar menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan.

  Rozain Bin Daud
Ketua Pusat Pengajian
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone No : 09-351 5325
FaxNo : 09-356 1046
  Dr. Hasnizawati Binti Hashim
Koordinator Kursus Pengurusan
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone No : 09-351 5351
FaxNo : 09-356 1046
  Azniza Ahmad Zaini
Koordinator Kursus Ekonomi
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone No : 09-351 5338
FaxNo : 09-356 1046
  Elyani Binti Azer
Koordinator Kursus Keusahawanan

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone No : 09-351 5340
FaxNo : 09-356 1046

VISI FSPPP

Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia  supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

MISI FSPPP

Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

OBJEKTIF FSPPP

 • Kecemerlangan dan inovasi dalam amalan pengajaran dan penyelidikan.
 • Pengalaman universiti yang sihat dan pengayaan akademik untuk pelajar.
 • Tumpuan antarabangsa yang kuat dalam aktiviti fakulti.
 • Kakitangan yang mahir dan berpengetahuan yang boleh bertindak secara kreatif terhadap cabaran dan peluang.
 • Penglibatan yang produktif dengan komuniti kebangsaan, serantau dan antarabangsa
 • Keupayaan yang dipertingkatkan untuk memanfaatkan kelebihan peluang perniagaan yang tepat dan tepat pada masanya yang akan menyokong visi dan matlamat FSPPP

  Che Hamdan Che Mohd Razali
Ketua Pusat Pengajian

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone No : 09-351 5470
FaxNo : 09-356 1046
   

Shamsinar Rahman
Koordinator Kursus AM

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone No : 09-351 5462
FaxNo : 09-356 1046

    Ahmad Zainudin Hassan
Koordinator Undang-Undang

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone No : 09-351 5465
FaxNo : 09-356 1046
    Nurul Afzan Najid
Pen. Koordinator Perakaunan

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone No : 09-351 5463
FaxNo : 09-356 1046

DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM (DPA)- AM110

 

Fakulti ini pada asalnya bermula sebagai School of Actuarial Science, Statistics, Matematik, Econometries and Cybernetics, dalam 1966 di Institut Teknologi MARA (ITM) Jalan kampus Othman, Petaling Jaya. Pelajar dengan pencapaian terbaik di dalam matapelajaran Matematik telah ditawarkan untuk mengambil salah satu daripada dua program yang ditawarkan sebagai persediaan untuk peperiksaan oleh Institute of Statisticians dan Institute of Actuaries, United Kingdom.

Dalam 1969, fakulti mengambil satu langkah berani dalam memperkenalkan Diploma Sains Komputer, satu program dalaman. Kemudian, ia berpindah ke kampus baru dan lebih besar di Shah Alam dalam 1970. Selepas tahun 1974, ia dinamakan semula sebagai School of Mathematical Sciences and Computing. Program-program luar beransur-ansur digantikan oleh program diploma dalaman. Pelajar berpeluang bagi melanjutkan kajian mereka apabila Advanced Diploma in Statistics telah diperkenalkan dalam 1980 , dan juga penawaran satu ijazah bersama memprogramkan dengan Universiti Kebangsaan Malaysia dalam 1985.

Dengan penawaran kursus berkenaan, graduat akan dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) (ITM-UKM). Seiring dengan pembangunan negara dan permintaan yang tingi terhadap graduan Sains Komputer, beberapa cawangan UiTM telah menawarkan program ini termasuk Pahang, Perak dan Terengganu. Ini diikuti oleh Sarawak dan Negeri Sembilan.

Kampus Raub merupakan kampus terbaru bagi FSKM. Terdapat dua program yang dijalankan di sini iaitu, program Diploma Sains Komputer (CS110) dan Diploma Statistik (CS111).

Visi

Mengungguli kesarjanaan dan kecemerlangan akademik berintensifkan penyelidikan serta melahirkan teknousahawan Komputeran dan Matematik.

Misi

Mempertingkatkan keilmuan, kepakaran dan profesionalisme melalui ekosistem pendidikan dan penyelidikan berinovasi serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

   

Saharani Abdul Rashid
Ketua Pusat Pengajian
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone No : 09-351 5382
Fax No. : 09-356 1046

 

Roslan Sadjirin
Koordinator Sains Komputer
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone No : 09-351 5406
Fax No. : 09-356 1046

 

Mohd Rizal Bin Razak
Koordinator Kursus Statistik
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone No : 09-351 5381
Fax No. : 09-356 1046

 

Mazura Binti Mokhtar @ Mother
Penolong Koordinator Kursus Statistik
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone No : 09-351 5381
Fax No. : 09-356 1046

DIPLOMA SAINS KOMPUTER - CS110

DIPLOMA STATISTIK - CS111