Fakulti Pengurusan dan Perniagaan telah ditubuhkan untuk melahirkan graduan dan profesional dalam bidang pengurusan perniagaan selaras dengan hasrat negara untuk mempunyai kepakaran dalam bidang perniagaan dan yang berkaitan dengannya. Sejak penubuhan sehingga kini, Fakulti Pengurusan Perniagaan bangga dengan kejayaan mengeluarkan graduan-graduan yang telah berjaya mendapat jawatan penting dalam industri.

Fakulti Pengurusan Perniagaan Kampus Raub ketika ini menawarkan dua program untuk lepasan SPM iaitu Diploma Pengajian Perniagaan dan Diploma Pengajian Perbankan sejak permulaan Kampus Raub beroperasi iaitu pada bulan November 2015.

Sehingga November 2016, Fakulti Pengurusan Perniagaan Kampus Raub diketuai oleh seorang Ketua Pusat Pengajian dan mempunyai 29 pensyarah kanan dan pensyarah untuk mendokong dan menyokong program-program yang ditawarkan.

Visi

Untuk menjadi Fakulti Pengurusan Perniagaan yang cemerlang dan kompetitif di Malaysia serta mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa untuk profesionalisme dalam perkhidmatan pendidikan, latihan, penyelidikan dan perundingan.

Misi

Fakulti Pengurusan Perniagaan akan mencapai kecemerlangan akademik berdasarkan kerja dan budaya yang berkualiti melalui:

  •        Menyediakan program bersepadu dengan kursus memenuhi keperluan industri dan negara.
  •      Pembangunan sumber manusia yang berkesan dan mampu memberikan perkhidmatan penyelidikan dan perundingan sehingga pengiktirafan peringkat antarabangsa.
  •      Melahirkan profesional dan graduan yang berdaya saing ke arah memenuhi keperluan industri melalui persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.

Objektif