Sports Unit

  Hamidah Binti Abd. Rahman
  Pegawai Sukan

  Unit Sukan
  Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP)

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone No : 09-460 2756
  Fax No : 09-460 2455

 

 

Pengenalan
Sesuai dengan namanya, unit sukan berfungsi sebagai sebuah unit yang bertanggungjawab terhadap aktiviti-aktiviti dan urusan di universiti ini, baik yang melibatkan staf ataupun pelajar.

Antara fungsi lain ialah:

  • Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti sukan pelajar baik berbentuk harian, latihan dan kejohanan.
  • Menasihati, membantu dan memantau kelab/persatuan sukan pelajar dan staf dalam menjalankan aktiviti sukan.
  • Memastikan padang/gelanggang dan kemudahan sukan dapat digunakan dengan selamat.
  • Menguruskan sistem dan perjadualan penggunaan padang/gelanggang sukan baik untuk pelajar, staf mahupun penyewa pihak luar.


Objektif
Memberi perkhidmatan dalam apa jua urusan sukan pelajar dan staf. Ianya melibatkan urusan sukan didalam mahupun di luar kampus. Unit ini juga bertanggungjawab mengenalpasti dan mengembangkan bakat-bakat sukan di kalangan pelajar dan staf.

Client Charter

  • Sesungguhnya kami dengan ini memberi perkhidmatan terbaik dan cekap kepada pelajar dan kakitangan UiTM serta masyarakat luar amnya.
  • Memastikan keperluan-keperluan pelajar yang berkaitan dengan aktiviti, penubuhan persatuan, kursus, kemudahan penginapan, penyediaan makanan, kemudahan tempat riadah, kokurikulum dan kebajikan pelajar diutamakan.
  • Membimbing dan mendidik pelajar serta memupuk semangat kekitaan di kalangan mereka supaya dapat membentuk keperibadian yang sihat dan progresif serta bersikap positif. Untuk mencapai matlamat ini, kursus-kursus dan bengkel-bengkel serta forum diadakan.
  • Memastikan perhubungan kakitangan dan pelajar didalam keadaan baik  terutama dari segi menerima/menyelesaikan masalah, kesulitan yang dihadapi serta memberi sebarang pendapat yang diperlukan dan juga sebagai penasihat ke atas sebarang aktiviti yang dianjurkan oleh pelajar.
  • Memastikan segala maklumat yang diperlukan adalah berketetapan dan lengkap.
  • Memastikan rekod pelajar (kegiatan/persatuan) sepanjang semester sentiasa dikemaskinikan.

 


Please click the link to view the organization chart

-->