Co-Curricular Unit

UNIT KOKURIKULUM

Mat Zaid bin Yazid
Pegawai Kokurikulum

Unit Kokurikulum
Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP)
Universiti Teknologi MARA (Pahang)
26400 Bandar Tun Abdul Razak Jengka
Pahang, Malaysia
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone No : 09-4602256
Fax No : 09-4602455


Pada 2 Oktober 2007 unit kesatria telah ditukarkan nama kepada unit kokurikulum dimana fungsinya telah berubah iaitu bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perlaksanaan latihan semua kursus kokurikulum di UiTM Pahang. Tugas mentadbir urusan kokurikulum sebelum ini adalah dibawah Pentadbiran HEP telah diserahkan sepenuhnya kepada Unit Kokurikulum. UiTM Pahang buat masa ini dengan kekuatan 56 orang Jurulatih sambilan telah menawarkan 5 kursus di bawah komponan Badan beruniform, 1 kursus di bawah komponen kesenian dan kebudayaan, 13 kursus di bawah komponen sukan dan masing-masing dua kursus dibawah komponen kerohanian dan pembinaan diri.

Program Kokurikulum telah diperkenalkan sejak 1976 bertujuan menawarkan program pembangunan pelajar yang bersepadu dan berterusan serta mempunyai nilai tambah bagi melahirkan graduan yang bersifat holistik dan menepati ciri-ciri model graduan UiTM.

Dibawah perenggan 1.40 peraturan Akademik Universiti Teknologi MARA, kokurikulum ialah aktiviti luar kuliah yang ditetapkan oleh Universiti untuk memenuhi salah satu syarat penganugerahan Diploma atau Ijazah Sarjana Muda.

Vision
Menjadikan sebuah jabatan yagn unggul dalam memberikan perkhidmatan dan usaha-usaha pembangunan pelajar.

Mission
Melahirkan graduan yang berperibadi murni, global, kreatif, berketrampilan, mempunyai jati diri, patriotik, bertanggungjawab, bertaqwa dan berdaya saing.

Objective

 

 • Bagi mencapai visi dan misi tersebut, Bahagian HEP & Alumni menggariskan tiga objektif seperti berikut :-
 • Memberikan perkhidmatan dan kemudahan yang menyeluruh dan sempurna bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran dan tempat tinggal yang selesa, ceria dan selamat.
 • Merangka dan melaksanakan program pembanguana pelajar yang bersepadu dan berterusan serta mempunyai nilai tambah (value added) bagi mewujudkan lulusan yagn bersifat holistik, menepati ciri-ciri model graduan UiTM.
 • Menggalakkan penggunaan IT sesuai dengan perubahan masa kini sejajar dengan dasar negara.


Penawaran kod-kod kursus oleh unit kokurikulum sebanyak 29 kod
Memberikan notis bogi tawaran kod-kod kursus pelajar sekurang-kurangya 1 minggu sebelum pra pendaftaran

Pendaftaran kursus oleh pelajar
Memastikan 100% pelajar lama mendaftar secara on-line.

Validasi pendaftaran kursus oleh pelajar
Memastikan sekurang-kurangya 90% pelajar membuat validasi dalam tempoh 14 hari selepas pendaftaran kursus dibuat.

Penyediaan jadual waktu kuliah
Memastikan jadual waktu kuliah dapat disiapkan dalam tempoh 14 hari sebelum tarikh pendaftaran pelajar.

Pengendalian ujian akhir

 • Menyediakan billik-bilik ujian dalam tempoh 7 hari sebelum ujian akhir berlangsung.
 • Mengeluarkakn notis jadual waktu ujian 30 hari sebelum ujian akhir bermula.
 • Mengeluarkan jadual waktu petugas pegawai ujian akhir sekurang-kurangya 20 hari sebelum ujian akhir tahun.
 • Penyediaan keperluan bahan-bahan ujian akhir 24 jam sebelum masa jadual akhir dijadualkan.
 • Memastikan peraturan kehadiran pengawas ke tempat Ujian dalam masa yagn ditetapkan adalah sebanyak 100%.


Pemeriksaan penggeredan dan penghantaran keputusan peperiksaan akhir ke unit kokurikulum

Memastikan peratusan pensyarah memeriksa, menggered dan menghantar keputusan peperiksaan akhri iaitu 7 hari seelpas tamat sesuatu kod kursus peperiksaan adalah sebanyak 70%.

Penyemakan semula kertas ujian akhir
Memastikan penyemakan kertas ujian akhir dilaksanakan dalam tempoh 14 hari selepas keputusan peperiksaaan dikeluarkan.

Penilaian jurulatih sambilan kokurikulum
Memastikan peratusan jurulatih sambilan kokurikulum mendapat purata markah 4.0 ke atas pada skala 5.00 adalah sebanyak 80%

Kehadiran pelajar ke kuliah
Memastikan peratusan kehadiran pelajar ke kuliah adalah melebihi 80%

Pencapaian pelajar dalam ujian akhir
Memastikan peratusan kelulusan pelajar mencapai 85% bagi ujian akhir pada setiap semester.

Penyediaan peralatan pengajaran dan pembelajaran
Memastikan peratusan penyediaan peralatan pengajaran dan pembelajaran adalah sekurang-kurannya 85% daripada keperluaannya.

Penyelenggaraan keperluan fizikal
Memastikan keperluan fizikal diperiksan dan diselenggara sekurang-kurangnya 80% setiap tahun.

Pengambilan jurulatih sambilan kokurikulum sepenuh masa
Memastikan pengambilan jurulatih sambilan kokurikulum dibuat dalam tempoh sekurangkurangnya 2 minggu sebelum semester bermula.

Tindakan terhadap aduan pelanggan

 • Memastikan peratus tindakan diambil terhadap aduan dalam tempoh 5 hari bekerja sekurang-kurangnya mencapai 80%
 • Memastikan peratusan penyelesaian aduan dalam temppoh 2 minggu sekurang-kurangya dicapai sebanyak 60%


Aktiviti pembangunan pelajar

 • Memantapkan pembangunan diri pelajar dengan penawaran 29 kod kokurikulum (5 komponen) pelbagai yang menepati OBE
 • Mensasarkan 3000 orang pelajar UiTm Pahang terlibat dengan aktiviti kokurikulum.

Kursus Kokurikulum Yang Ditawar
Komponen Kursus
Badan beruniform Kesatria Negara
  Pertahanan Awam
  Badan Pertolongan Cemas
  Kesatria Kembara
  Brass Band
Kesenian dan Kebudayaan Drama Teater
Kerohanian Pengurusan institusi Keluarga
  Pengurusan institusi Masjid
Pembinaan diri Pengucapan Awam
  Pemikiran Pemimpin Negara
Sukan Pengurusan Acara
  Bola Baling
  Bola Tampar
  Bola Jaring
  Bola Sepak
  Badminton
  Tenis Meja
  Sepak Takraw
  Memanah
  Tenis
  Hoki
  Ragbi
  Silat Olahraga


Please click the link to view the organization chart

-->