Career & Counseling Unit

  Md Kail @ Ikhwan bin Mohd Nor
  Pegawai Psikologi Kanan

  Unit Kerjaya & Kaunseling
  Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP)

  Email :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Phone No : 09-4602439
  Fax No : 09-4602455

 

Pengenalan
Unit Kaunseling dan kerjaya merupakan salah satu unit yang wujud di bahagian HEP, UiTM Pahang. Fungsi unit ini adalah untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling sama ada secara individu, kelompok, kaunseling kerjaya malah turut membantu pihak HEP dalam menjayakan Program Pembangunan Pelajar, slot motivasi dan sebagainya.

Unit Kaunseling dan kerjaya telah diperkenalkan di Universiti Teknologi MARA sejak tahun 1976, dan ianya diajdikan sebahagian dari kursus wajib sepertimana kursus-kursus akademik yang lain. Kokurikulum adalah keperluan luar kuliah yagn diberi nilai kredit untuk memenuhi salah satu syarat penganugerahan diploma ataupun ijazah.

Objektif

  • Menawarkan khidmat kepakaran kaunseling dan perunding kepada pelajar.
  • Membantu membentuk keperibadian pelajar sebagai persediaan untuk menghadapi dunia pekerjaan serta membimbing mereka dalam membuat perancangan dan pemilihan kerjaya yang sesuai dengan kebolehan dan kecenderungan mereka.
  • Menggalakkan perhubungan industri untuk penempatan kerja para graduan.
  • Menyedia, menyebar dan memberikan maklumat/kemahiran yang berkaitan bagi tujuan pembangunan dan perkembangan pelajar.
  • Menyediakan khidmat masyarakat dan perundingan profesional kepada unit/bahagian dalam universiti dan juga institusi/organisasi luar yang berkaitan dengan bimbingan dan kaunseling.

 


Please click the link to view the organization chart

-->