Persatuan Sukan Kakitangan UiTM Cawangan Pahang

Pengenalan

Persatuan Sukan dan Kebajikan Kakitangan Universiti Teknologi MARA Malaysia, UiTM cawangan Pahang yang lebih dikenali dengan panggilan PSKK UiTM Cawangan Pahang. Ahli PSKK terdiri dari Semua kakitangan UiTM termasuk kakitangan Kontrak, sementara dan pekerja harian yang berumur 18 tahun ke atas layak menjadi ahli dengan tidak mengira bangsa, agama dan jantina. Permohonan menjadi ahli hendaklah dibuat dalam satu borang khas dan di hantar kepada Setiausaha PSKK UiTM Pahang.

Antara tujuan PSKK ditubuhkan:

  • Untuk mendokong cita-cita, semangat dan falsafah UiTM.
  • Untuk meningkatkan kesedaran kakitangan UiTM ke arah meninggikan mutu produktiviti serta semangat kekitaan. 
  • Untuk mewujudkan kerjasama dan kesefahaman di kalangan ahli-ahli. Untuk membincangkan dan mengemukakan pendapat sesama ahli kepada pengurusan mengenai perkara-perkara yang melibatkan kebajikan ahli-ahli.
  • Untuk menubuhkan Tabung Kebajikan bagi membantu ahli semasa menghadapi kesusahan dalam bentuk kebendaan dan moral seperti mana yang ditentukan di dalam peraturan Tabung Kebajikan.

Yuran Tabung PSKK :

  1. Bayaran masuk - RM 2.00
  2. Yuran bulanan - RM 2.00

Yuran-yuran khas atau kutipan wang daripada ahli-ahli untuk perkara tertentu boleh dijalankan dengan persetujuan mesyuarat agung ahli-ahli.

 

Bil Nama   Jawatankuasa
1  Mohd Hasni Hussin                   Pengerusi
2  Faizat Hassan  Timbalan Pengerusi (2)
3  Mohd Hanifah Hashim  Timbalan Pengerusi (2)
4  Eily Azer                         Setiausaha (1)
5  Wan Rozila Wan Abdullah        Setiausaha (2)
6  Yusaini Osman  Bendahari
7  Zulkefli Yusuf        Wakil Kampus Raub
8  Mohd Hanifah Hashim   Biro Sukan
9  Muhamad Fuazi Nasuruddin  Biro Agama
10  Zalina Dan  Biro Kebudayaan 
11  Hazli Mohd Yusop  Biro Tugas-tugas Khas 
12  Khairul Amizan Abdul Kadir  Biro Penerangan dan Publisiti
13  Sabariah Rifin  Biro Kebajikan
14  Wan Rozila Wan Abdullah  Biro Sosial
15  Dr. Neni Kartini Che Mohd Ramli  Biro Pendidikan
16  Rosli Abidin  Biro Ekonomi
17  Norizan Zaki Pemeriksa Kira-kira (1)
18 Shaharudin Samsudin Pemeriksa Kira-kira (2)

 

No Form Name Download Here
1  Penerima Sumbangan PSKK Bermula September - Disember 2015
2  Penerima Sumbangan PSKK 2016
3  Penerima Sumbangan PSKK 2017

 

No Form Name Download Here
1  Borang Keahlian Persatuan Sukan dan Kebajikan Kakitangan