Facility Development & Management Department

Visi
Menjadikan Universiti Teknologi MARA sebuah kampus pengajian tinggi yang terbaik di negara ini.

Misi
Menguruskan aset UiTM dengan cekap serta menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan yang berkualiti bagi keselesaan dan keceriaan kepada warga UiTM selaras dengan Visi UiTM.

Objektif

  • Mewujudkan pengurusan aset yang cekap dan berkesan melalui sistem pengurusan yang mudah dan pantas serta perkhidmatan berfokus kepada pelanggan melalui penerapan nilai-nilai murni dan amalan pengurusan yang cekap dan tersusun.
  • Memberikan perkhidmatan penyelenggaraan dan pembaikan yang cekap, cepat dan berkualiti dengan memberikan perkhidmatan yang mesra kepada pelanggan terhadap laporan kerosakan, serta merangka dan mengenalpasti punca berlakunya kerosakan demi mencapai matlamat kearah kerosakan sifar.
  • Menjadi sebuah organisasi yang mempunyai pengurusan yang mantap dengan menyediakan kakitangan yang baik dari segi nilai dan etika mahupun kemahiran yang luas bagi menjadikan UiTM Pahang setanding dengan mana-mana Universiti dari segi kemudahan pendidikan serta infrastruktur untuk pendidikan bumiputera.

 
Kami berjanji akan :-

  • Memberikan perkhidmatan penyelenggaraan keseluruhan bangunan dan kawasan bagi menyediakan tempat dan suasana yang selesa kepada warga Universiti dalam memenuhi dasar dan wawasan Negara.
  • Menawarkan kakitangan yang serba boleh bagi memenuhi segala keperluan gunatenaga.
  • Menawarkan segala khidmat nasihat dan kepakaran sekiranya diperlukan.
  • Memberikan prkhidmatan yang cekap dan pantas atas segala aduan atau laporan bagi memenuhi keperluan pelanggan.
  • Memberikan perkhidmatan yang cekap dan tepat dengan layanan mesra.
  • Mengurangkan tahap kerosakan kepada tahap yang rendah.

 

Facility Development & Management Department

 

 

 

 

 

 

 Mohammed Izrai Bin Abd Razak
Pengarah PPFI

   Email : kbppfphg@pahang.uitm.edu.my

   Email : izrai@salam.uitm.edu.my