Iklan Pengambilan UiTM

Permohonan Kemasukan Sesi Akademik 2 2017/2018 -klik sini..

Pengarah
Bahagian Pengambilan Pelajar
Bangunan Inovasi
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan

Unit Diploma
No Tel: 03-5544 3194/ 3196/ 3162/ 8067

Unit Sarjana Muda
No. Tel : 03-5544 3195/ 3198/ 3277/ 2798

Unit Profesional
No. Tel : 03-5544 3168/ 3167

Quick Links

Buletin Khazanah Alam

Buletin Salam

wifi Service