CAMPUS RAUB FACILITY

Pejabat
  Nama Bangunan Keterangan Koordinate
1. Bangunan Pentadbiran Dato Bahaman Pejabat Penolong Rektor
Bahagian Pentadbiran
Bahagian Bendahari
Bahagian Hal Ehwal Akademik
Pejabat Jaringan Industri
Bahagian Teknologi Maklumat
 
 2. Unit Polis Bantuan    
 2. Unit Kenderaan