CAMPUS JENGKA FACILITY

BUILDING INFORMATION

Pejabat
  Nama Bangunan Keterangan Koordinate
1. Bangunan Pentadbiran Pejabat Rektor
Bahagian Pentadbiran
Bahagian Bendahari
Bahagian Hal Ehwal Akademik
Unit Polis Bantuan
Unit Peperiksaan
Pejabat Jaringan Industri
 3.752451, 102.562272
2. Bangunan Pensyarah Al-Ghazali Bilik - Bilik Pensyarah 
Level 1 :
Level 2 :
Level 3 :
3.756689, 102.562102
3. Pejabat Hal Ehwal Pelajar Pejabat Am HEP
Unit 
3.752451, 102.562272
4. Pejabat Pengurusan Fasiliti & ICT (PPFI) Pejabat PPFI  
       

INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

Kemudahan Komunikasi Dan Kolaborasi Warga UiTM
Sila klik pautan berikut untuk maklumat lanjut : Kemudahan ICT Warga UiTM