Tahniah diucapkan kepada semua penyelidik yang telah berjaya menerbitkan artikel dalam penerbitan terindeks Scopus/WoS/MyCite/ERA.

Tahniah diucapkan kepada semua penyelidik yang telah berjaya menerbitkan artikel dalam penerbitan terindeks Scopus/WoS/MyCite/ERA.

Semoga kejayaan ini dapat menjadi pendorong semangat untuk semua pensyarah UiTM Cawangan Pahang.

#kitaUiTM #uitmdihatiku #uitmcawanganpahang #kampuskhazanahalam